Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený 45× 47×

Centromerus semiater (L. Koch, 1879)

České jménoplachetnatka bahenní
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy47 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1942, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález 2016 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev614010
Individuální sběr16408
Zemní past4012022
Smyk0604
Neurčeno1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3103
Ostřicové porosty stojatých vod8003
Neurčeno215010
Suťové a roklinové lesy1001
Bylinné porosty břehů13103
Rašeliniště1313014
Mokré louky21609
Močály1102
Lužní lesy nížin0101
Lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy