Kvadráty: 7052
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 3x 3x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x 2x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 3x 3x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený 1x 1x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 2x 2x
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Emblyna mitis Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 4x 2x 6x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 4x 5x
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 1x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 5x 14x 19x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 9x 11x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 16x 23x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 5x 7x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus semiater Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 5x 4x 9x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 9x 13x 22x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 11x 9x 20x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 10x 16x
Glyphesis servulus Glyphesis servulus (Simon, 1881) Silně ohrožený 2x 2x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 5x 8x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 1x 5x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x 4x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 5x 41x 46x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x 2x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený 2x 5x 7x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x 4x
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 4x 6x
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 9x 1x 10x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 19x 19x
Porrhomma montanum Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený 3x 3x
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 1x 1x
Silometopus elegans Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 6x 6x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 1x 3x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 5x 7x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 6x 8x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 6x 1x 7x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 4x 4x 8x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 1x 5x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 16x 16x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 22x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 4x 3x 7x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 8x 8x
Hygrolycosa rubrofasciata Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Ohrožený 3x 3x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 18x 18x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 4x 15x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 3x 3x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 4x 5x 9x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 11x 8x 19x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 19x 5x 24x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 15x 5x 20x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 2x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 9x 1x 10x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 1x 8x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 14x 20x 34x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 8x 8x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 10x 4x 14x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 5x 4x 9x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 5x 1x 6x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 3x 4x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 3x 1x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 3x 5x 8x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 7x 16x 23x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 3x 3x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 14x 14x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 5x 6x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 2x 3x
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 1x 1x
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 1x 1x
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 8x 8x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 6x 1x 7x
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 2x 7x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 3x 5x 8x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 3x 3x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (850 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 6 1 0 6
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 8 4 0 5
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 1 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 4 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 90 39 0 18
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 13 4 0 10
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 92 43 0 21
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 4 1 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 10 5 0 6
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 2 4 0 4
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 9 4 0 7
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 21 30 0 20
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 221 21 0 18
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 256 20 0 15
Glyphesis servulus (Simon, 1881) 3 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 6 4 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 3 0 7
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 7 3 0 4
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5883 3379 0 45
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 4 4 0 5
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 5 3 0 5
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 21 10 0 8
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 350 197 0 19
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 2 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 19 26 0 5
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 2 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 13 7 0 6
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 16 2 0 7
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 12 0 5
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 12 0 7
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 5 2 0 4
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 21 0 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 151 16 0 16
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 222 55 0 21
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 1 2 7
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 15 7 0 8
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 744 253 0 18
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 216 64 0 13
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 122 10 0 8
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 19 6 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 104 32 0 9
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 350 48 0 18
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 245 59 0 23
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 57 20 1 19
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 21 15 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 54 31 3 9
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 20 7 0 7
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 555 142 0 33
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 32 6 0 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 15 13 0 14
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 42 7 0 8
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 10 2 0 6
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 1 1 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 14 8 0 8
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 247 235 3 22
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 2 3
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 8 0 5
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 44 7 0 14
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 1 0 5
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 6 6 7
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 16 4 0 6
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 5 0 6
Xysticus kochi Thorell, 1872 14 1 0 7
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 4 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 4 1 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 3 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 3 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 3 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 2 8 2 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 8 5 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 5 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 2 2
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 2 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 2 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 3 0 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 38 15 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 4 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 19 3 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 2 3 3
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 4 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 3 4 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 3
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Glyphesis servulus (Simon, 1881) 1 0 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (850 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 4 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 2 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 2 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 4 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 1 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 78 31 0 15
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 11 4 0 10
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 89 39 0 17
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 8 5 0 6
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 2 0 5
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 14 16 0 14
Erigone atra Blackwall, 1833 162 15 0 10
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 233 17 0 11
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 2 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 3 0 6
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 1 0 3
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 5867 3369 0 42
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 3 6 0 6
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 4 3 0 5
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 350 197 0 19
Porrhomma montanum Jackson, 1913 1 2 0 3
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 13 4 0 5
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 15 2 0 7
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 8 0 5
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 1 0 2
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 21 0 0 3
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 151 16 0 16
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 3 1 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 744 253 0 18
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 3 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 67 25 0 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 52 27 0 9
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 12 3 0 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 5 2 0 6
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 493 114 0 21
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 8 1 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 2 0 4
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 8 5 0 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 231 208 0 17
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 44 7 0 14
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 6 1 0 5
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 1 0 6
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 4 2 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 12 8 0 4
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 3 2 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 7 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 46 5 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 23 3 0 5
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 7 2 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 16 10 0 4
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 6 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 4 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 4 1 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 69 24 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 30 30 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 92 17 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 27 6 0 5
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 27 7 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 31 23 0 5
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 1 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 15 27 3 5
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 -1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 7 0 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 4 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 1 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Glyphesis servulus (Simon, 1881) 4 0 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 19 4 0 2
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 56 36 0 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 3 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 1 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 60 5 0 3
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 2 2
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) 19 3 0 3
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 37 6 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 17 6 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 2 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 37 14 3 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 5 0 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 24 4 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 1 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 3 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 2 0 2
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 7 3 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 5 0 0 3
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 13 0 0 3
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 1 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 5 0 4
Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 5 0 3
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 6 0 4
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 99 30 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 16 9 1 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 21 15 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 15 16 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 15 4 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 4 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 6 1 0 2
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 9 6 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 4 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 12 0 4
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 1 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 6 6 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 16 4 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 1 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 2 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 0 2 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 7 4 4
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 2 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 4 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 2 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 10 0 7
Theridion melanurum Hahn, 1831 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 7 6 8
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 3 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 2 3 3
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 3 4 0 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 15 3 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 56 3 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 4 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 21 2 0 2
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 56 20 0 3
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 62 6 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 19 6 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 3 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 18 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 42 15 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 202 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 61 8 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 24 4 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 6 2 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 17 3 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 140 17 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 12 2 0 2
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 1 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 3 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Emblyna mitis (Thorell, 1875) 2 8 2 2
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy