Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 2x 64x 6x 78x

Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758)

České jménoskálovka čtyřskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy78 nálezů, 32 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (26 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr413016
Eklektor0202
Prosev0101
Zemní past3307
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linné, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov2507
dubohabřiny1001
vrbové křoviny0101
údolní jasanoolšové luhy1203
suché křoviny0101
ruderály1303
travnaté stepi0101
Lesní okraje1001
bučiny nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
kamenolomy1001
Kultury listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019