Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 1x 34x 8x 46x

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

České jménoskálovka čtyřskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy46 nálezů, 34 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2015 , Filip Trnka
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past46011
Individuální sběr410013
Neurčeno16118
Eklektor0202
Prosev0101
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy0101
Interiéry budov0101
Suťové lesy1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Neurčeno28122
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Lužní lesy1203
Interiéry budov2406
Floristicky pestré křoviny0101
Urbánní biotopy1303
Xerotermy na jiných podkladech0101
Lesní okraje1001
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Kamenolom1001
Kultury listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy