Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 34× 47×

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

České jménoskálovka čtyřskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy47 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-650

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (47 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr510014
Zemní past46011
Neurčeno16118
Eklektor0202
Prosev0101
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy0101
Interiéry budov2507
Suťové a roklinové lesy1001
Dubohabřiny0101
Neurčeno28122
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Lužní lesy nížin1203
Suché křoviny0101
Ruderály1303
Suché louky0101
Lesní okraje1001
Bučiny nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Kamenolomy1001
Výsadby listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy