Kvadráty: 6062
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 9x 9x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 5x 6x
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 3x 3x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 5x 5x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 4x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 7x 7x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Sosticus loricatus Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 13x 13x
Iberina microphthalma Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) Téměř ohrožený 2x 2x
Mastigusa arietina Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerus cavernarum Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 11x 11x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Mioxena blanda Mioxena blanda (Simon, 1884) Téměř ohrožený 3x 3x
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 3x 3x
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma cambridgei Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Ohrožený 6x 6x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 6x 6x
Porrhomma myops Porrhomma myops Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Syedra myrmicarum Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 3x 1x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (163 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 1 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 3 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 8 0 5
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 2 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 2 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 2 3 4 5
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 4 9 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 19 32 0 7
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 64 50 100 13
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 8 2 0 2
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 3 0 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 7 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 9 0 11
Mioxena blanda (Simon, 1884) 3 2 0 3
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 10 22 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 1 0 0 1
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 6 7 0 6
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 3
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 7 6 0 6
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) 1 3 0 4
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 7 2 0 6
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 3 2 1 3
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 1 3 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 3 1 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 12 6 0 6
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 4 1 0 2
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 4 1 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 2 1 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Porrhomma myops Simon, 1884 0 2 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 4 2 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 8 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 0 2 0 1
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 2 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (163 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 1 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 8 0 5
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 2 3 4 5
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 4 9 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 19 32 0 7
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 64 50 100 13
Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) 8 2 0 2
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 3 0 0 1
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 7 0 4
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 9 0 11
Mioxena blanda (Simon, 1884) 3 2 0 3
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 11 23 0 3
Panamomops mengei Simon, 1926 1 0 0 1
Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 6 7 0 6
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 3
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 7 6 0 6
Porrhomma myops Simon, 1884 0 2 0 1
Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) 1 3 0 4
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 7 2 0 6
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 1 3 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 14 17 0 9
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 2 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 4 3 0 3
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 6 3 0 4
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 2 1 2
Sosticus loricatus (L. Koch, 1866) 1 2 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 4 1 0 2
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 3 2 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 4 4 2 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 4 2 2 4
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy