Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 17x 12x 146x 31x 206x

Araneus sturmi (Hahn, 1831)

České jménokřižák Sturmův
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy206 nálezů, 109 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (146 použitých nálezů)
Araneus sturmi (Hahn, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1329337
Fotografie5503
Smyk2844747
Žlutá miska1001
Sklepávání12284441
Nárazová past2002
Prosev3416
Zemní past8308
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (134 použitých nálezů)
Araneus sturmi (Hahn, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje53610
pískovny1001
Břehy tekoucích vod5703
zahrady0101
písčiny1001
Bylinný lem lesa1001
mezofilní louky0101
Vrchoviště4506
Kamenolom0302
Slatiniště3617
Skalní stepi na vápencových podkladech1101
Acidofilní bukové bučiny1001
Vlhké louky5506
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Močály0055
Horské buko-jedlové lesy1113
Reliktní bory na skalních podkladech27108
Louky1019313
Kultury jehličnanů1001
Bažinné olšiny0101
Křovinatý plášť lesa2201
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou2403
Xerotermy na jiných podkladech1414
Lesní paseky0503
Lesy4323
Pastviny4403
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1034
Písečné přesypy1213
Smrkové monokultury05136
Mezofilní louky1001
Přechodová rašeliniště0101
Lužní lesy0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0302
Podmáčené smrčiny0021
Trnkové křoviny0011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2001
Kamenité sutě1202
Rákosiny, orobincové porosty0202
Porosty vysokých ostřic0011
Rašeliniště a slatiniště0213
Kultury listnáčů0031
Acidofilní bory0101
Suťové a roklinové lesy0101
Borové monokultury2103
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy