Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 34x 23x 282x 24x 363x

Araneus sturmi (Hahn, 1831)

České jménokřižák Sturmův
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy363 nálezů, 104 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (143 použitých nálezů)
Araneus sturmi (Hahn, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3456761
Žlutá miska1001
Sklepávání14304543
Individuální sběr1118327
Nárazová past2002
Zemní past3204
Eklektor0101
Potrava rákosníků0101
sf1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (126 použitých nálezů)
Araneus sturmi (Hahn, 1831) LCSamciSamiceMláďataNálezy
písčiny2214
Bylinný lem lesa1001
mezofilní louky1102
rašeliniště2718
luční ostřicové mokřady3617
kamenolomy0302
skalní stepi na vápenci1101
bučiny nižších poloh1001
Lesní okraje5267
mokré louky5506
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3306
Močály0055
horské bučiny1113
reliktní bory na skalách27108
Louky1019313
výsadby jehličnanů36139
bažinné olšiny0101
suché křoviny3213
horská vřesoviště2403
paseky0503
travnaté stepi1414
Lesy4323
pastviny4403
dubohabřiny1034
údolní jasanoolšové luhy0101
podmáčené smrčiny0323
lesostepní doubravy2001
kamenité suti nižších poloh1202
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0202
Břehy tekoucích vod0202
ostřicové porosty stojatých vod0011
Kultury listnáčů0031
Acidofilní bory0101
suťové a roklinové lesy0101
21211100001
alpínské trávníky0101
lužní lesy nížin0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020