Kvadráty: 5865
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 1x 3x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma campbelli Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Ohrožený 1x 1x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 1x 1x
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (84 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 4 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 3 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 4 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 3 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (84 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 4 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 4 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 4 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 3 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy