Kvadráty: 5865
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gnaphosa montana Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta conigera Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Obscuriphantes obscurus Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma campbelli Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Leiobunum limbatum Leiobunum limbatum L. Koch, 1861
Leiobunum rupestre Leiobunum rupestre (Herbst, 1799)
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (88 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 4 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 3 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 4 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 2 2 0 1
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 2 1 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 1 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 3 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (88 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 4 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 1 4 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 4 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 2 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 2 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 3 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 2 2 0 1
Leiobunum limbatum L. Koch, 1861 2 1 0 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 1 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy