Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 3x 8x 96x 9x 116x

Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837

České jménočelistnatka ptačí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy116 nálezů, 64 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (80 použitých nálezů)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk391618
Individuální sběr614322
Eklektor0011
Sklepávání5152226
Zemní past34110
Prosev1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (86 použitých nálezů)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje0245
Bylinný lem lesa1001
písčiny0101
vlhké lesní lemy0101
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů0101
Močály2779
Slatiniště1303
Květnaté bučiny0314
Vrchoviště0202
Smrkové monokultury0012
Přechodová rašeliniště1054
Xerotermy na jiných podkladech4415
Xerotermní travinobylinná společenstva2404
Břehy tekoucích vod0503
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Lužní lesy0615
Pastviny0101
Skalní stepi na vápencových podkladech1001
Bylinné porosty na březích potoků a řek0202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0112
Písečné přesypy1313
Kamenolom0101
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Louky a pastviny1012
Křovinatý plášť lesa0101
Vlhké louky1012
Reliktní bory na skalních podkladech0094
Bažinné olšiny0101
Podmáčené smrčiny0011
Kamenité sutě1001
Rašeliniště a slatiniště2202
Rákosiny, orobincové porosty0101
Lesy1202
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0101
Suťové a roklinové lesy1033
Borové monokultury1001
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky0041
 SamciSamiceMláďataNálezy