Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 6x 15x 179x 7x 207x

Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837

České jménočelistnatka ptačí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy207 nálezů, 63 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2010 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (77 použitých nálezů)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr413220
Smyk2131621
Eklektor0011
Sklepávání9162229
Prosev0101
Zemní past3005
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (83 použitých nálezů)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
písčiny1414
vlhké lesní lemy0101
bylinné porosty břehů0303
Lesní okraje0144
Močály2779
luční ostřicové mokřady1303
bučiny nižších poloh0314
rašeliniště3458
výsadby jehličnanů1013
Xerotermní travinobylinná společenstva2404
travnaté stepi4415
Břehy tekoucích vod0503
lesostepní doubravy1001
údolní jasanoolšové luhy0615
pastviny0101
skalní stepi na vápenci1001
dubohabřiny0112
lužní lesy nížin0101
kamenolomy0101
Louky a pastviny1012
suché křoviny0101
mokré louky1012
reliktní bory na skalách0083
bažinné olšiny0101
podmáčené smrčiny0112
kamenité suti nižších poloh1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesy1202
suťové a roklinové lesy1033
Přirozené lesy0101
haldy a výsypky0041
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019