Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 96× 17× 124×

Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837

České jménočelistnatka ptačí
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy124 nálezů, 70 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1150

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (124 použitých nálezů)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání5152730
Smyk4131622
Individuální sběr614322
Neurčeno723136
Eklektor0011
Zemní past34110
Prosev1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (124 použitých nálezů)
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Podmáčené smrčiny0022
Rašeliniště3469
Bylinné porosty břehů0324
Horské smrčiny0112
Lesní okraje0245
Výsadby listnáčů0101
Vlhké lesní lemy1203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Suťové a roklinové lesy1134
Písčiny1414
Neurčeno310330
Močály2779
Luční ostřicové mokřady1303
Bučiny nižších poloh0314
Výsadby jehličnanů1013
Suché louky4415
Xerotermní travinobylinná společenstva2404
Břehy tekoucích vod0503
Lesostepní doubravy1001
Lužní lesy nížin0716
Pastviny0101
Skalní stepi na vápenci1001
Suché doubravy0112
Kamenolomy0101
Louky a pastviny1012
Suché křoviny0101
Mokré louky1012
Reliktní bory na skalách0094
Mokřadní olšiny0101
Kamenité suti nižších poloh1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lesy1202
Přirozené lesy0101
Haldy a výsypky0041
 SamciSamiceMláďataNálezy