Kvadráty: 5950
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 2x 3x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 5x 5x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 1x 1x
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 3x 3x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 3x 3x
Walckenaeria nodosa Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 6x 6x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 4x 4x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x 2x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (134 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 29 7 0 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 0 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 14 0 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 2 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 3
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 11 1 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 2 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 3
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 1 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 3 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 18 9 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 148 74 0 6
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 4 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 8 4 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (134 použitých nálezů)
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 29 7 0 4
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 0 0 3
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 14 0 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 2 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 2 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 3
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 11 1 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 10 2 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 0 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 2 0 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 4 0 3
Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 0 1 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 6 1 0 4
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 3 3 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 18 9 0 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 148 74 0 6
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 4 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 8 4 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy