Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 18× 27×

Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757)

České jménoskákavka borová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy27 nálezů, 25 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2000 , Antonín Kůrka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška250-850

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání14104
Smyk1102
Individuální sběr1406
Zemní past1403
Neurčeno01012
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (27 použitých nálezů)
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky11103
Pastviny1001
Rašeliniště0101
Úhory1001
Neurčeno14015
Paseky0202
Reliktní bory na skalách0101
Výsadby listnáčů0201
Písčiny0301
Suché doubravy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy