Kvadráty: 6051
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x 2x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 4x 4x 8x
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x 2x 4x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený 1x 1x
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 2x 1x 3x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium effossum Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 2x 3x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Porrhoclubiona genevensis Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 5x 7x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 3x 7x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 6x 13x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 3x 4x 7x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 3x 3x
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 4x 6x
Kishidaia conspicua Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 2x 2x
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 3x 4x
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 4x 6x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x 4x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x 2x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Improphantes geniculatus Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený 1x 1x
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Megalepthyphantes collinus Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený 2x 2x 4x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 2x 2x
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 1x 1x
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 3x 3x
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 1x 3x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 2x 2x
Theonina cornix Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 4x 5x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 1x 3x 4x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 6x 7x
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 2x 2x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 6x 7x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 4x 5x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 5x 5x 10x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x 4x 6x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 2x 7x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x 4x
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 2x 2x
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 2x 4x 6x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 2x 1x 4x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 3x 5x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 6x 7x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 2x 3x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 1x 1x
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x 2x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 4x 6x
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený 1x 1x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 2x 6x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 5x 1x 6x
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 3x 3x
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 2x 2x
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 5x 5x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 2x 3x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 2x 3x
Neon rayi Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený 1x 1x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 5x 5x 10x
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 1x 7x 8x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x 4x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x 2x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x 2x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 1x 1x
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený 1x 1x
Lasaeola coracina Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 2x 1x 3x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x 1x 3x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 5x 5x
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 1x 1x
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený 1x 2x 3x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 1x 1x 2x
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x 1x 3x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x 2x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 3x 4x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 3x 7x
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 2x 3x
Xysticus ferrugineus Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 3x 5x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 4x 9x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zodarion italicum Zodarion italicum (Canestrini, 1868) Není ohrožený 7x 7x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (512 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 6
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 3
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 2
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 7
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 6 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 2 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 3
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 2
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 0 0 3
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 16 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 4
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 5 10 0 5
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 2
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 5 0 0 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 4
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 2 1 5
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 3
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 4 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 5 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 14 15 0 6
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 12 1 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 19 3 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 6 0 5
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 36 9 0 4
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 4 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 10 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 5 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 3 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 6 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 29 18 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 23 3 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 17 0 6
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 26 6 0 6
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 17 0 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 40 5 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 25 19 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 9 4 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 9 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 11 0 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 211 85 0 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 3 0 4
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 9 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 4 1 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 25 3 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 6 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 4 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 9 1 0 5
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 5 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 9 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 3 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 21 5 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 25 1 0 4
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 42 39 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 3 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 3 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 1 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 1 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 2 2
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 2 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 7 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (511 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 4
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 3
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 3
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 6
Eresus kollari Rossi, 1846 6 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 5 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 19 20 0 12
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 13 2 0 7
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 19 3 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 6 0 5
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 36 10 0 6
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 4
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 4 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 4 10 0 6
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 5 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 3 1 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 0 0 3
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 5 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 6 0 3
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 4
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 29 18 0 5
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 23 4 0 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 17 0 7
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 26 6 0 7
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 19 0 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 42 21 0 10
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 25 19 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 2 0 6
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 9 4 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 3 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 9 0 6
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 11 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 211 85 0 7
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 3
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 3 0 5
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 10 2 0 6
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 6 10 0 6
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 4 1 0 3
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 5 0 0 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 3
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 25 5 1 10
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 6 2 1 7
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 7 0 0 4
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 1 0 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 4 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 9 1 0 5
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 5 0 0 3
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 1 0 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 9 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 10 4 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 23 6 0 5
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 28 1 0 8
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 42 39 0 6
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 2 3 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 1 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 3 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 7 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 2 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy