Kvadráty: 6051
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium effossum Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený
Porrhoclubiona genevensis Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Kriticky ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus kollari Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Kishidaia conspicua Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Dicymbium tibiale Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Improphantes geniculatus Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Silně ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Megalepthyphantes collinus Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Nematogmus sanguinolentus Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Panamomops inconspicuus Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma rosenhaueri Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Theonina cornix Theonina cornix (Simon, 1881) Ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 10×
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Thanatus atratus Thanatus atratus Simon, 1875 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Neon rayi Neon rayi (Simon, 1875) Silně ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 10×
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Lasaeola coracina Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Silně ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus ferrugineus Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Silně ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion italicum Zodarion italicum (Canestrini, 1868) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (514 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 2
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 6
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 3
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 2
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 7
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Eresus kollari Rossi, 1846 6 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 4 2 0 5
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 3
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 2
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 0 0 3
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 0 0 1
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 16 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 4
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 2
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 5 10 0 5
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 2
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 5 0 0 5
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 4
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 2 1 5
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 2
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 3
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 1 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 4 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 5 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 14 15 0 6
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 12 1 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 19 3 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 6 0 5
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 36 9 0 4
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 4 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 10 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 5 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 3 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 6 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 29 18 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 23 3 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 17 0 6
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 26 6 0 6
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 17 0 0 4
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 40 5 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 25 19 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 9 4 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 9 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 11 0 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 211 85 0 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 3 0 4
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 9 1 0 2
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 4 1 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 25 3 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 6 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 4 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 9 1 0 5
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 5 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 9 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 7 3 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 21 5 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 25 1 0 4
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 42 39 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 3 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 3 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 1 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 1 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 2 2
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 2 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 2
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 7 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (513 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 4
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 2 0 0 3
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 3
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 2 0 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 6
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 2 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 7 0 6
Eresus kollari Rossi, 1846 6 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 5 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 19 20 0 12
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 13 2 0 7
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 19 3 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 6 0 5
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 0 0 1
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 2 0 0 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 36 10 0 6
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 0 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 4
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 4 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 4 10 0 6
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 2 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 5 1 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 1 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 3 1 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 0 0 3
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 5 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 6 0 3
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 2
Theonina cornix (Simon, 1881) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 1 4
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 2 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 29 18 0 5
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 23 4 0 4
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 12 17 0 7
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 26 6 0 7
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 19 0 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 42 21 0 10
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 25 19 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 2 0 6
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 9 4 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 3 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 9 0 6
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 11 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 211 85 0 7
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 3
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 1
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus atratus Simon, 1875 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 3 0 5
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 0 1 0 2
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 10 2 0 6
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 6 10 0 6
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 4 1 0 3
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 5 0 0 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 1 0 3
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 25 5 1 10
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 6 2 1 7
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 7 0 0 4
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 2
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 0 0 0 1
Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 2 1 0 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 4 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 9 1 0 5
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 5 0 0 3
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 1 0 0 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 9 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 10 4 0 7
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Xysticus ferrugineus Menge, 1876 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 23 6 0 5
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 28 1 0 8
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 42 39 0 6
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon rayi (Simon, 1875) 1 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 2 3 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 3 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 7 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 2 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy