Nálezy podle období  
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený 20×

Segestria bavarica C. L. Koch, 1843

České jménosegestra skalní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy20 nálezů, 10 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr., Az.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-450

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2215
Zemní past12117
Neurčeno0108
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Stinné skály nižších poloh4214
Skalní a suťové biotopy0101
Suťové a roklinové lesy1001
Neurčeno71010
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché doubravy1001
Skalní stepi na vápenci0011
Suché louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy