Kvadráty: 5949
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 127× 10× 138×
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 59× 66×
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 141× 150×
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 32× 35×
Textrix denticulata Textrix denticulata (Olivier, 1789) Téměř ohrožený 25× 26×
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 12× 15×
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 29× 33×
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 16× 17×
Anyphaena furva Anyphaena furva Miller, 1967 Silně ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus angulatus Araneus angulatus Clerck, 1757 Téměř ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 11× 12×
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 11×
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Zygiella atrica Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený 13× 13×
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona marmorata Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Clubiona subsultans Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 20× 21×
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 38× 40×
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Altella biuncata Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
Brigittea latens Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10× 15×
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 21× 24×
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 49× 53×
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 32× 34×
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001+
Eresus sandaliatus Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Kriticky ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callilepis schuszteri Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Ohrožený 16× 17×
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 50× 53×
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 26× 27×
Echemus angustifrons Echemus angustifrons (Westring, 1861) Ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 26× 26×
Gnaphosa inconspecta Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Kriticky ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 12× 13×
Gnaphosa opaca Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený
Haplodrassus kulczynskii Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 17× 19×
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 23× 24×
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 14× 14×
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Kishidaia conspicua Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Silně ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 11× 11×
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Scotophaeus quadripunctatus Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes aurantiacus Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Téměř ohrožený 16× 17×
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 29× 29×
Zelotes exiguus Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Ohrožený 11× 12×
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 32× 36×
Zelotes puritanus Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Silně ohrožený 16× 17×
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 43× 48×
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 50× 54×
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 15× 17×
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Agyneta equestris Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Silně ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 15× 16×
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 10× 11×
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 30× 32×
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus brevipalpus Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 14× 14×
Centromerus leruthi Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 27× 27×
Centromerus serratus Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 63× 68×
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 11× 13×
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Collinsia distincta Collinsia distincta (Simon, 1884) Silně ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 33× 36×
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 16× 18×
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 82× 89×
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 32× 39×
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 96× 103×
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 19× 20×
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigonoplus jarmilae Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gonatium paradoxum Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum edentatum Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 33× 34×
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený
Hypomma cornutum Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
Improphantes nitidus Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 11× 15×
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 14× 15×
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený
Lepthyphantes notabilis Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Není ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 13× 13×
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 30× 31×
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 25× 27×
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 33× 37×
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 22× 22×
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mecopisthes silus Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 19× 20×
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 25× 28×
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 12× 13×
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 10×
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 30× 32×
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Peponocranium orbiculatum Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Silně ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Poeciloneta variegata Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Pseudocarorita thaleri Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 28× 30×
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Styloctetor compar Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 12× 13×
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tapinopa longidens Tapinopa longidens (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 35× 37×
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 57× 62×
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 11× 14×
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 50× 56×
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 11× 13×
Trichoncus auritus Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený
Trichopterna cito Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Typhochrestus digitatus Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 23× 26×
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 17× 19×
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Walckenaeria mitrata Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria simplex Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Ohrožený 10× 10×
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 44× 47×
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 18× 18×
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 42× 45×
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 11×
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa aculeata Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 14×
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 14× 14×
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 15×
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený
Alopecosa sulzeri Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Ohrožený 16× 16×
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený
Arctosa lutetiana Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 14× 15×
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 12× 13×
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 31× 32×
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 11× 11×
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11× 14×
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 14× 18×
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 14× 14×
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 10× 17×
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 22× 23×
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 15× 16×
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 96× 105×
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 47× 49×
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 10× 11×
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora manicata Zora manicata Simon, 1878 Ohrožený 15× 16×
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 20× 21×
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 18× 21×
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Thanatus sabulosus Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Kriticky ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Phrurolithus minimus Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 12×
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 33× 36×
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 18× 20×
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes hastatus Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10×
Evarcha laetabunda Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 10× 13×
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Philaeus chrysops Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený
Salticus cingulatus Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera petrensis Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria bavarica Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Ohrožený
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 25× 26×
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 12× 12×
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 11× 13×
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 27× 28×
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Dipoena nigroreticulata Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 15×
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 10×
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion melanurum Theridion melanurum Hahn, 1831 Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Cozyptila blackwalli Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 10× 12×
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Psammitis ninnii Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Silně ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Xysticus acerbus Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 11×
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 10×
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 12× 12×
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený 16× 19×
Trachelidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cetonana laticeps Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 15× 16×

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3939 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 867 84 0 130
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 10 2 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 143 21 0 56
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 636 55 0 141
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 26 13 0 26
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 88 5 1 22
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 9 3 0 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 55 9 0 27
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 7 2 8 12
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 2 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 5 3 1 7
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 12 0 0 7
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 6 2 5
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Atypus affinis Eichwald, 1830 10 0 0 10
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 3 0 5
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 10 8 0 15
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 72 26 0 35
Altella biuncata (Miller, 1949) 5 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 2
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 3 2 0 5
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 17 2 0 15
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 75 11 0 43
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 52 12 0 28
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 18 5 0 14
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 5 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 137 23 0 45
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 6 1 0 4
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 1 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 31 6 0 24
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 26 11 0 21
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 3 5 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 18 3 0 10
Gnaphosa opaca Herman, 1879 10 1 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 13 16 0 16
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 32 4 0 22
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 26 8 0 13
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 6 0 0 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12 4 0 11
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 2
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 16 3 0 12
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 1 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 47 11 0 25
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 12 8 0 9
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 32 18 0 25
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 19 10 0 15
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 34 20 0 38
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 20 2 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 82 15 0 48
Hahnia helveola Simon, 1875 3 0 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 4 1 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 2 1 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 10 14 0 14
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 4 0 0 4
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 29 19 0 15
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 12 9 0 10
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 20 12 0 5
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 7 3 0 7
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 3 2 0 4
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 4 0 7
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 3 3 0 6
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 26 23 0 29
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 23 19 0 4
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 8 1 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 8 10 0 12
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 23 11 0 25
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 232 42 0 65
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 37 5 0 10
Ceratinella major Kulczyński, 1894 2 4 0 6
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Collinsia distincta (Simon, 1884) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 66 31 0 35
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 7 8 0 14
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 925 293 0 86
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 71 30 0 37
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 207 155 0 97
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 2 2 0 4
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 33 12 0 17
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 20 3 0 5
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 4 0 8
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 28 7 0 6
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 3 0 0 3
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 2 0 4
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 5
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 2 0 5
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 61 50 0 29
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 3
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 18 10 0 11
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 2 0 0 2
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 3 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 17 3 0 13
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 2 1 0 3
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 15 26 0 7
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 18 7 0 12
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 36 9 0 23
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 75 16 0 22
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 62 20 0 34
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 16 10 0 20
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 0 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 19 6 0 19
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 20 14 0 24
Minicia marginella (Wider, 1834) 2 8 0 7
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 1 0 11
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 2 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 2 0 4
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 9 5 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 11 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 15 11 0 10
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 1 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 22 17 0 29
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 9 2 0 7
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 4 0 0 3
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 4 2 0 4
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 4 5 0 7
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 5 1 0 3
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) 2 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 185 18 0 28
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Styloctetor compar (Westring, 1861) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 19 6 0 12
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 2 0 4
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 91 27 0 33
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 63 66 0 55
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 16 6 0 11
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 80 56 0 50
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 3 1 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 4 3 74 10
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 15 0 0 4
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 3 0 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 11 4 0 5
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 37 12 0 26
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 27 1 0 15
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 6 2 0 6
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 4
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 3 1 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 4 2 0 6
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 6 3 0 9
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 60 24 0 44
Agroeca cuprea Menge, 1873 23 11 0 17
Apostenus fuscus Westring, 1851 66 22 0 39
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 3 3 0 5
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 19 3 0 9
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 41 12 0 12
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 34 3 0 9
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 1 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 21 15 0 15
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 3 1 0 4
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 101 57 0 13
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 4 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 33 9 0 11
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 5 2 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 235 60 0 26
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 112 56 0 10
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 32 6 0 8
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 16 3 0 6
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 178 43 0 13
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 11 5 0 11
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 106 86 0 16
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 63 27 0 22
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 30 10 0 8
Trochosa robusta (Simon, 1876) 13 6 0 14
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 18 1 0 5
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 67 4 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 195 90 0 95
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 572 81 0 43
Ero furcata (Villers, 1789) 7 3 2 8
Zora manicata Simon, 1878 13 1 0 12
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 25 4 0 18
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 9 0 7
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 9 11 34 18
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 4 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 3 8 0 5
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 4 1 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 7 1 0 7
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 44 6 2 28
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 28 3 0 18
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 4 2 0 4
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 0 0 4
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 16 2 0 10
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 5 0 0 5
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 1 0 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 1 0 2
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 4 2 1 4
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 5 0 0 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 4 0 1 5
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 0 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 166 15 0 19
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 23 62 0 12
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 7 10 0 11
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 36 25 0 26
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 3
Crustulina guttata (Wider, 1834) 4 0 0 3
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 25 13 1 8
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 2 0 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 3
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 3 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 7 3 0 5
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 12 2 0 9
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 4 1 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 14 1 0 6
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 5 2 0 7
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 11 0 0 7
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 9 1 0 4
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 2 1 0 2
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 13 0 0 8
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 25 1 0 6
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 20 2 0 11
Xysticus kochi Thorell, 1872 10 3 0 5
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 4 0 0 3
Xysticus luctator L. Koch, 1870 8 0 0 3
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 29 1 0 12
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 16 2 0 14
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 5
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 6
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 5
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 0 0 0 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 6
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Anyphaena furva Miller, 1967 6 0 0 2
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 3
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 4 0 4
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 3
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 8
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 3 18 0 8
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 7
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 4
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 2
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 0 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 15 11 0 8
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 3
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 0 0 0 2
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 4
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 1 0 4
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 4
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 0 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 9
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 20 0 7
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 5
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 3
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 3
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 3
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 2
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 4
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 4
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 4
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 5
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 3
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 0 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 2
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 0 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 0 0 4
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 4
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 4
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 6
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 2 0 0 5
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 5
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 5
Ero furcata (Villers, 1789) 0 0 0 3
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 3
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 3
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 8
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 3 8 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 5
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 4
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 1 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 22 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 9 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 2 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Anyphaena furva Miller, 1967 6 5 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 3 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 4 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 5 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 13 0 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 1 2
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 2 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 3 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 6 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 1 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 3
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 8 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 4 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 5 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 8 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 4 1 0 2
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 3 0 0 2
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 4 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 113 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 0 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 0 0 2
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 6 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 25 2 0 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 82 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 18 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 5 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 2 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 9 16 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 2 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3938 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 213 27 0 22
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 30 6 0 16
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 133 19 0 33
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 0 0 9
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 1 0 0 4
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 7 0 0 8
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 11 3 0 7
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 2 0 0 5
Anyphaena furva Miller, 1967 3 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Araneus angulatus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 2 3 0 4
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) 0 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 2 0 3
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 0 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 4
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 14 4 0 11
Brigittea latens (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 2 11
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 2 9 0 7
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 27 5 0 15
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 1 6
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 2
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 0 0 3
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 9 9 0 7
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 5
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 0 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 0 0 0 3
Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 0 0 0 2
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 0 0 0 4
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 1 0 4
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 4
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 0 0 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 5
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 11
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 0 0 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 20 0 8
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 23 1 0 11
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 0 4
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 4
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 2
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 3 1 0 7
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 10 4 0 10
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 6 6 0 12
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 6 5 0 7
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 10 0 11
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 5 0 10
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 494 155 0 32
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 40 24 0 18
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 73 58 0 31
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 5
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 4 0 4
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 0 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 1 0 6
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 0 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 5 4 0 7
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 0 0 0 4
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 1 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 0 0 8
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Macrargus rufus (Wider, 1834) 18 3 0 9
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 2 0 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 3
Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 4
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 1 0 6
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 2
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 7
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 4
Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 5 1 0 3
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 107 7 0 15
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 3
Styloctetor compar (Westring, 1861) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 3
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 2
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tapinopa longidens (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 16 6 0 12
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 30 14 0 10
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 2 1 0 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 26 19 0 19
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 6 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 3
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 0 0 2
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 13 3 0 7
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 3 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 5
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 3
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 10 0 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 0 0 9
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 4
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 2 0 2
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 0 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 0 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 1 0 6
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 4 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 28 6 0 12
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 0 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 2 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 8
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 5
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 84 86 0 13
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 3
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 1 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 17 8 0 13
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 7
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 4
Zora manicata Simon, 1878 0 0 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 0 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 4
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 3
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 3
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 7
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 5
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 3 8 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 4
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 0 0 2
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 0 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 4
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 0 0 5
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 3 4 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 3 0 6
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 6
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 1 7
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 0 0 0 3
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 3
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion melanurum Hahn, 1831 0 0 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 4
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 0 0 0 2
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 5 0 0 2
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 1
Xysticus acerbus Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 5
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 1 7
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 299 38 0 41
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 6 0 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 123 2 0 21
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 2 0 3
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 14 0 0 6
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 8 0 0 8
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 2 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 8 2 0 8
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 4 3 0 7
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 2
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 0 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 17 8 0 11
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 4 2 0 5
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 12 5 0 10
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 6 14 0 12
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 24 3 0 15
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 17 3 0 7
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 3 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 3 1 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 11 1 0 8
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 17 5 0 11
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 2 4 0 3
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 10 5 0 11
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 3 3 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 6 13 0 14
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 14 2 0 9
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 1 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 4 13 0 8
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 3 0 0 3
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 22 17 0 8
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 5 2 0 4
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 7 8 0 10
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 46 5 0 18
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 3 0 0 2
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 16 2 0 5
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 4 2 0 4
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 2 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Macrargus rufus (Wider, 1834) 10 5 0 8
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 6 4 0 7
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 2 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 11 0 11
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 7 6 0 9
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 2 0 0 2
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 3 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 18 35 0 27
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 6 0 7
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 1 0 2
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 8 1 0 6
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 16 1 0 7
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 1 0 2
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 2 0 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 3 2 0 5
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 10 7 0 11
Agroeca cuprea Menge, 1873 18 4 0 8
Apostenus fuscus Westring, 1851 4 2 0 4
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 5 8 0 6
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 2 0 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 94 37 0 41
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 344 53 0 19
Zora manicata Simon, 1878 6 1 0 6
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 9 4 0 10
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 2 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 0 3
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 8 1 0 7
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 0 0 2
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 3 1 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 15 2 0 8
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 3 0 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 2 0 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 12 1 0 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 6 1 0 4
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 10 2 0 3
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 9 9 0 8
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 2 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 8 5
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 2 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 3 0 5
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 3 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 10 4 0 9
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 3 1 0 3
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 20 1 0 7
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 12 2 0 7
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 3 5 0 5
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 10 0 0 5
Gnaphosa opaca Herman, 1879 5 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 4 1 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 7 2 0 5
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 7 1 0 5
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 2 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 19 14 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Collinsia distincta (Simon, 1884) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 5 0 6
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 8 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 3 1 0 4
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 3 0 2
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 1 4 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 8 1 0 4
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 9 7 0 4
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 2
Minicia marginella (Wider, 1834) 2 8 0 7
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 1 0 4
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 4 0 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 3 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 0 74 6
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 2 0 3
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 9 3 0 5
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 1 0 2
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 3 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 1 0 3
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 17 19 0 6
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 7 1 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 99 3 0 9
Ero furcata (Villers, 1789) 4 2 2 4
Zora manicata Simon, 1878 5 0 0 4
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 4 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 8 34 9
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 8 1 0 8
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 12 1 0 8
Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 7 1 0 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 0 1 0 1
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 2 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 29 26 0 5
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 12 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 3 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 8 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 7 3 0 5
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 6 0 0 4
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 115 9 0 20
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 18 2 0 14
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 61 5 0 15
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 2 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 1 0 6
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 1 0 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 11 5 0 8
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 8 2 0 4
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 3 1 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 6 2 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 8 0 0 4
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 3 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 5 0 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 1 0 4
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 23 0 0 2
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 2 0 2
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 3 2 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 6 2 0 6
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 11 3 0 6
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 5 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 23 10 0 9
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 4 0 5
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 3 2 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 6 1 0 3
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 4 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 13 4 0 5
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 7 6 0 4
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 2 0 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 5 0 5
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 2 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 11 9 0 8
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 26 19 0 16
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 11 0 0 5
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 1 0 2
Xysticus luctator L. Koch, 1870 6 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 4 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 20 0 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 7 1 0 2
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 54 5 0 7
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 9 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 5 0 0 3
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 13 4 0 8
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 10 0 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 24 7 0 8
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 3 0 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 17 2 0 6
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 3 5 0 4
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 1 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 7 1 0 6
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 13 3 0 7
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 2 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 3 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 4 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 5 2 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 13 9 0 5
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 12 0 0 7
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 15 25 0 6
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 2 0 0 2
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 3 0 3
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 2 0 0 2
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 2 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 1 1 0 2
Apostenus fuscus Westring, 1851 23 7 0 6
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 3 1 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 12 5 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 9 4 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 14 6 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 4 4 0 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 3 0 7
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 15 17 0 5
Zora manicata Simon, 1878 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 4 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 7 0 3
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 6 1 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 8 1 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 8 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 3
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 57 1 0 7
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 40 9 0 14
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 61 4 0 15
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 4 0 0 3
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 19 3 0 10
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 3 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 8 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 19 0 0 9
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 21 0 0 3
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 20 0 0 4
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 6 0 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 4 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 1 0 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 7 2 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 3 0 5
Hahnia helveola Simon, 1875 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 1 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 6 1 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 3 1 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 3 0 6
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 27 0 0 4
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 13 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 29 1 0 4
Macrargus rufus (Wider, 1834) 4 0 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 7 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 13 2 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 29 16 0 9
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 17 2 0 9
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 2 0 0 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 77 0 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 0 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 16 3 0 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 1 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 4 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 5 2 0 2
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 20 12 0 5
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 4 0 4
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 3 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 8 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 28 1 0 5
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 33 15 0 9
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 6 0 5
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 27 2 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 19 2 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 1 0 4
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 13 5 0 6
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 0 0 3
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 4 11 0 5
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 13 11 0 8
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 8 6 0 7
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 3 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 3 1 0 3
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 2 0 4
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 4 0 4
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 8 3 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 28 3 0 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 115 28 0 6
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 15 2 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 173 42 0 8
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 44 10 0 8
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 27 9 0 5
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 11 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 65 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 10 5 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 22 50 0 8
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 2 4 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 7 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 22 1 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 12 1 0 7
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 98 12 0 15
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 1 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 7 2 0 4
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 0 3
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 12 10 0 8
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 2 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 20 5 0 12
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 8 4 0 7
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 3 1 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 372 108 0 19
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 79 53 0 19
Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 14 18 0 5
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 0 0 5
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 2 0 6
Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) 2 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 60 11 0 6
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 39 11 0 10
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 3 0 4
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria mitrata (Menge, 1868) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 8 1 0 6
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 22 3 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 13 0 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 7 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 1 0 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 8 8 0 9
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 15 2 0 9
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 53 8 0 20
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 10 6 0 10
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 2 0 4
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 3 0 5
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 11 3 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 0 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 31 10 0 14
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 15 5 0 11
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 9 22 0 9
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 0 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 2 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 2 0 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 9 5 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 3
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 10 5 0 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 4 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 4 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 3 0 3
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 9 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 7 1 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 2 0 4
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 6 2 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 3 0 0 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 1 0 2
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 4 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 8 1 0 4
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 12 4 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 4 1 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 4 1 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 4 3 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 4 4 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 21 12 0 3
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 4 0 0 1
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 2 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 5 0 3
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 3 2 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 2 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 2
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 13 0 0 2
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 2 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 2 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 3 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 2 3 0 4
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 5 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 15 3 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) 4 3 0 3
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 85 51 0 7
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 29 7 0 6
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 95 37 0 4
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 6 1 0 3
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 22 8 0 6
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 2 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 2 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 7 0 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 2 1 0 3
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 5 0 0 3
Psammitis ninnii (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 2 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 4 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 28 3 0 10
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 7 0 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 1 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 13 8 0 5
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 3 1 0 2
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 4 3 0 5
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 79 5 0 4
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 18 1 0 5
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 17 9 0 6
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 8 13 0 8
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 5 0 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 6 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 9 0 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 21 2 0 4
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 11 1 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 54 22 0 8
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 11 7 0 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 28 6 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 4 0 4
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 12 10 0 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 5 1 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 4 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 6 0 1 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Anyphaena furva Miller, 1967 9 5 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 2 2
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 3 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 2 0 1
Altella biuncata (Miller, 1949) 5 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 14 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Callilepis schuszteri (Herman, 1879) 2 3 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 40 6 0 5
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Echemus angustifrons (Westring, 1861) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 5 1 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 0 0 1
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) 5 3 0 3
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 7 5 0 5
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) 17 5 0 4
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 2 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 4 2 0 4
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 5 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 2
Trochosa robusta (Simon, 1876) 1 1 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 6 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 6 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 16 3 2 5
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 2 2 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 6 0 0 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philaeus chrysops (Poda, 1761) 3 0 0 3
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 3 2 1 4
Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 3 0 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 4 1 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 6 3 0 2
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 52 1 0 7
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 34 0 0 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 24 0 0 7
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 5 0 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 1 0 4
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 31 3 0 6
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 24 1 0 6
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 19 1 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 4 1 0 4
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 6 1 0 6
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 1 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 7 0 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 6 1 0 4
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 5 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 31 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 14 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 68 0 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 21 0 0 6
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 27 0 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 5 1 0 3
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 4 0 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 4 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 8 0 0 3
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 5 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 0 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 1 0 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 110 0 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 1 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 32 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 0 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 1 0 3
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 124 0 0 3
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 7 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 25 0 0 4
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 32 2 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 10 2 0 4
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 1 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 3 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 16 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 7 0 4
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 4 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 3 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 6 1 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 10 0 0 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 2
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 5 2 0 4
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes aurantiacus Miller, 1967 2 2 0 2
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 0 1 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 0 0 2
Agyneta equestris (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 8 2 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 23 7 0 3
Zora manicata Simon, 1878 1 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Textrix denticulata (Olivier, 1789) 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 10 0 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 8 0 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 2 0 2
Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 2 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 83 0 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 6 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 4 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 6 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 1 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Meta menardi (Latreille, 1804) 1 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy