Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 111× 39× 153×

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka stínomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy153 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1932, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška200-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (153 použitých nálezů)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past14547099
Prosev10405
Individuální sběr3507
Neurčeno1111040
Sklepávání10002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (153 použitých nálezů)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno4317061
Rašeliniště9105
Výsadby jehličnanů0101
Písčiny2102
Suché doubravy144010
Suťové a roklinové lesy1101
Suché louky104010
Stinné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva18709
Těžební jámy0101
Reliktní bory na skalách11507
Haldy a výsypky0001
Louky0101
Kamenolomy2001
Porosty borůvek0201
Mokré louky1001
Bučiny nižších poloh0101
Paseky16508
Lesostepní doubravy5105
Ruderály0301
Suché křoviny14407
Pastviny1101
Acidofilní bory2002
Lesní okraje4209
Přirozené lesy12302
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
Výsadby listnáčů10102
Lužní lesy nížin1001
 SamciSamiceMláďataNálezy