Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 6x 212x 23x 241x

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka stínomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy241 nálezů, 54 kvadrátů
První nález 1932, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (106 použitých nálezů)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past151470100
Individuální sběr3405
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (88 použitých nálezů)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny154010
travnaté stepi104010
osluněné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva18709
Těžební jámy0101
reliktní bory na skalách11507
písčiny2001
haldy a výsypky0001
Louky0101
rašeliniště8104
kamenolomy2001
horská vřesoviště0201
mokré louky1001
bučiny nižších poloh0101
paseky16508
lesostepní doubravy5105
ruderály0301
suché křoviny14407
mezofilní louky1101
Acidofilní bory2002
Lesní okraje4209
Přirozené lesy12302
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
Kultury listnáčů10102
údolní jasanoolšové luhy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019