Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 3x 111x 30x 144x

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka stínomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy144 nálezů, 55 kvadrátů
První nález 1932, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 2018 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-600

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (144 použitých nálezů)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr3507
Zemní past12744092
Neurčeno1111040
Prosev10203
Sklepávání10002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (144 použitých nálezů)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Písčiny0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy144010
Neurčeno2613054
Suťové lesy1101
Xerotermy na jiných podkladech104010
Skály nižších a středních výšek1001
Xerotermní travinobylinná společenstva18709
Těžební jámy0101
Reliktní bory na skalních podkladech11507
Písečné přesypy2001
Haldy a výsypky0001
Louky0101
Přechodová rašeliniště4001
Kamenolom2001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0201
Vlhké louky1001
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesní paseky16508
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy5105
Ruderály0301
Křoviny a skupiny stromů mimo les11405
Polní meze1101
Acidofilní bory2002
Lesní okraje4209
Přirozené lesy12302
Trnkové křoviny3002
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
Kultury listnáčů10102
Rašeliniště a slatiniště4103
Lužní lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy