Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 111× 32× 146×

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka stínomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy146 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1932, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález 2020 , Jiří Stanovský
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (146 použitých nálezů)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past12844093
Prosev10304
Individuální sběr3507
Neurčeno1111040
Sklepávání10002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (146 použitých nálezů)
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště9105
Výsadby jehličnanů0101
Písčiny2102
Suché doubravy144010
Neurčeno2613054
Suťové a roklinové lesy1101
Suché louky104010
Stinné skály nižších poloh1001
Xerotermní travinobylinná společenstva18709
Těžební jámy0101
Reliktní bory na skalách11507
Haldy a výsypky0001
Louky0101
Kamenolomy2001
Porosty borůvek0201
Mokré louky1001
Bučiny nižších poloh0101
Paseky16508
Lesostepní doubravy5105
Ruderály0301
Suché křoviny14407
Pastviny1101
Acidofilní bory2002
Lesní okraje4209
Přirozené lesy12302
Stojaté a pomalu tekoucí vody2101
Výsadby listnáčů10102
Lužní lesy nížin1001
 SamciSamiceMláďataNálezy