Kvadráty: 6361
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 4x 4x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 15x 15x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 6x 6x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 14x 14x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 7x 7x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 9x 9x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 9x 2x 11x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 3x 3x
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Araniella displicata Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený 1x 1x
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 6x 6x
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 3x 3x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 3x 3x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 4x 4x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 4x 4x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 13x 13x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 5x 5x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 10x 10x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosa nigerrima Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 1x 1x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Haplodrassus soerenseni Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 1x 1x
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 4x 4x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Iberina montana Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agnyphantes expunctus Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Agyneta cauta Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 1x 1x
Aphileta misera Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Ohrožený 1x 1x
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus levitarsis Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 6x 6x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 1x 1x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubens Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 14x 14x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Micrargus georgescuae Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 3x 3x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Notioscopus sarcinatus Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oryphantes angulatus Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) Ohrožený 1x 1x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 7x 7x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x 4x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 5x 5x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Trichopternoides thorelli Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 9x 9x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 9x 9x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 12x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa sphagnicola Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 6x 6x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 5x 5x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 15x 15x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Piratula uliginosa Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 11x 11x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 9x 9x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 5x 5x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 3x 3x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 9x 9x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 9x 9x
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dolomedes fimbriatus Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 2x 1x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 11x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus dampfi Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 1x 1x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 1x 1x
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 5x 5x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 8x 8x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 7x 7x
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 6x 6x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (545 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 23 4 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 218 38 0 10
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 15 2 2 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 101 5 0 11
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 19 0 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 8 2 1 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 35 12 0 10
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 3 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 7 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 4 1 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 5 1 4
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 6 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 23 15 0 7
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 11 1 8
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 42 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 1 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 13 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 20 0 7
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 11 8 3 7
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 64 0 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 12 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 21 10 3 9
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 322 121 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 9 3 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 4 5 3 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 235 117 22 8
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 74 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 424 69 0 7
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 16 19 0 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 23 6 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 3 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 1 2
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 2 1 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 1 5 4
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 13 4 0 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 16 2 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 8 5 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 2 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 2 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 4 4 4 4
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 3 1 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 4 7 0 7
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 4 5
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 5 0 3
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 2 20 6 4
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 86 0 6
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 16 1 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 2 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 5 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 3 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 3 3 5
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 2 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 10 0 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 2 4 1 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 9 1 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 3 0 1 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 1 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 16 0 3
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 50 117 0 3
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 12 10 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 2 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 3 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 9 3 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 4 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 2 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 5 0 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 4 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 6 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 1 5 5
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 18 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 6 0 2
Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 1 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 3 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 4 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 2 14 3 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 1 15 6
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 2 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 29 40 7
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 7 7 6
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 2 12 4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 5 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 3 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 2 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 1 12 2 4
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 5 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 2 2 4
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 6 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 5 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 3 16 0 6
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 8 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 3
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 10 9 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 1 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 2 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 6 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 3 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 1 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 2 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 4 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (545 použitých nálezů)
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 45 7 0 7
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 67 4 0 8
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 2 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 1 2 3
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 4 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 1 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 2 5 5
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 18 3
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 13 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 35 0 6
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 34 10 0 7
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 3 0 3
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 7 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 4 1 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 16 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 5 1 3
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 1 1
Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 5 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 1 2
Centromerus arcanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 6 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 3 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 21 13 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 3 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 9 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 3 23 10
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 5 0 4
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 4 6
Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 43 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 26 40 6
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 2 0 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 10 0 3
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 1 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 13 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 5 0 2
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 2 0 2
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 13 12 4 9
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 73 1 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 11 1 7
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 3 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 19 5 0 5
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 322 134 0 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 36 64 0 5
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 4 5 3 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 243 130 33 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 74 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 426 71 0 10
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 16 21 0 9
Trochosa terricola Thorell, 1856 23 6 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 2 1 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 4 5 7
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 5 7 6
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 2 3
Attulus caricis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 9 11 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 3 1 4
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 2 16 5
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 14 5 0 4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 5 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 4 3 5
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 4 4
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 6 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 1 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 0 4
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 4 1 3
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 5 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 16 2 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 23 4 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 173 36 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 15 2 2 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 34 3 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 19 0 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 8 2 1 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 4
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 6 1 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 1 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 15 0 5
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 7 3 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 3 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 1 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 3 6 0 5
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 25 58 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 1 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 5 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 18 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 4 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 4 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 5 3 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 3 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 8 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 2 3 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 4 2 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 3 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 3 23 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 1 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 2 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 4 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 2 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 3 6 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 23 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 5 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy