Kvadráty: 6361
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 8x 8x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 30x 30x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 12x 12x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 28x 28x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 4x 4x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13x 13x
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 4x 4x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 14x 14x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 18x 18x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 18x 18x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 6x 6x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Araniella displicata (Hentz, 1847) Ohrožený 2x 2x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 12x 12x
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený 6x 6x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 6x 6x
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 4x 4x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 8x 8x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 26x 26x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 4x 4x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 10x 10x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 20x 20x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 8x 8x
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Téměř ohrožený 2x 2x
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 6x 6x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 8x 8x
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Iberina montana (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agnyphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875) Silně ohrožený 2x 2x
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 2x 2x
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) Ohrožený 2x 2x
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 12x 12x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 14x 14x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 2x 2x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 2x 2x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 4x 4x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 28x 28x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 16x 16x
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 4x 4x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 6x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 11x 11x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 4x 4x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) Ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 14x 14x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 1x 5x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 10x 10x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 14x 14x
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 18x 18x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 18x 18x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 18x 18x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 22x 22x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 9x 9x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 10x 10x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 30x 30x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 22x 22x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 18x 18x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 10x 10x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 6x 6x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 6x 6x
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 16x 16x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 18x 18x
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 2x 2x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Ohrožený 2x 4x 6x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Calositticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 2x 2x
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 22x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 2x 2x
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 4x 4x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 8x 8x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 10x 10x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 16x 16x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 2x 2x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 13x 13x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 12x 12x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 8x 8x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 6x 6x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 4x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (533 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 23 4 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 218 39 0 11
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 15 2 2 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 101 5 0 11
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 19 0 0 3
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 8 2 1 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 35 12 0 10
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 3 0 3
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 7 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 4 1 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 16 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 5 1 4
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) 2 0 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 5 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 7 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 3 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 23 15 0 7
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 11 1 8
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 42 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 8 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 3 1 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 13 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 3 20 0 7
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 13 12 3 8
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 73 1 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 12 0 7
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 21 10 3 9
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 322 121 0 2
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 9 3 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 4 5 3 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 235 117 22 8
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 74 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 424 69 0 7
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 16 19 0 7
Trochosa terricola Thorell, 1856 23 6 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 3 2
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 2 1 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 1 5 4
Calositticus caricis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 13 4 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 6 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 16 2 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 7 5 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 2 0 3
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 2 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 4 4 4 4
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 3 1 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 4 7 0 7
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 4 5
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 5 0 3
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 2 20 6 4
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 86 0 5
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 3 3 5
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 2 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 1 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 4 1 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 16 0 3
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 25 59 0 2
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 12 10 4
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 2 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 3 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 9 3 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 4 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 2 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 4 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 6 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 1 5 5
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 0 18 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 2
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 6 0 2
Agnyphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 1 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 3 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 4 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 2 14 3 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 6 1 15 6
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 2 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 29 40 7
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 2 0 2
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 7 7 6
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 2 8 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 5 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 3 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 2 3
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 1 12 2 4
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 5 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 2 1 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 6 4
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 5 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 3 16 0 6
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 8 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 3
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 8 10 9 6
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 1 1 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 2 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 6 0 4
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 3 3
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 1 1 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 2 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 0 1 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (502 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 45 7 0 7
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 67 4 0 8
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 2 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 1 1 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 3 4 4
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 1 1 3
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 2 5 5
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 1 0 18 3
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 13 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 35 0 6
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 34 10 0 7
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 3 0 3
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) 0 1 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 7 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 4 1 0 3
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 16 1 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 5 5 1 3
Iberina montana (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agnyphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 1 1
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) 2 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 5 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 1 2
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 6 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 3 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 3 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 21 13 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 3 0 1
Drepanotylus uncatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 9 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 7 3 23 10
Macrargus rufus (Wider, 1834) 3 5 0 4
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 4 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 4 6
Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 43 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 1 26 40 6
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 3 2 0 3
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 9 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 1 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 13 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 2 5 0 2
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 1 1 0 1
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 2 0 2
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 13 12 4 9
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 73 1 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 2 11 1 7
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 3 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 19 4 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 322 134 0 4
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 35 63 0 4
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 4 5 3 4
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 243 130 33 13
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 74 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 426 71 0 10
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 16 21 0 9
Trochosa terricola Thorell, 1856 23 6 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 1 3
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 3 2 1 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 0 1 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 3 5 6
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 5 7 6
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 1 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Calositticus caricis (Westring, 1861) 0 2 0 1
Calositticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 6 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 9 11 4
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 3 1 4
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 0 0 1 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 3 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 2 12 4
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 14 5 0 4
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 1 2 5 4
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 4 3 5
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 4 4
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 6 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 2 1 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 5 0 4
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 4 1 3
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 5 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 16 2 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 23 4 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 173 36 0 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 15 2 2 5
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 34 3 0 5
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 3 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 19 0 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 8 2 1 5
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 2 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 2 0 4
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 6 1 4
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 3 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 2 1 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 15 0 5
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 7 3 6
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 3 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 1 2
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 5 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Araniella displicata (Hentz, 1847) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 18 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 4 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 4 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 1 5 3 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 3 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 2 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 8 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 2 3 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 3 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 3 23 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 1 2
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 2 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 4 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 3 2 1
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 3 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 1 3 6 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 23 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 5 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 1 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 1 1
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 1 1 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 1 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020