Nálezy podle období  
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 41× 41×

Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833)

České jménožlaznatka čtyřskvrnná
Nálezy41 nálezů, 33 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška250-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann

Diplomová práce se soustředí na cytogenetickou analýzu a porovnání karyotypové variability čeledi Nemastomatidae (Žlaznatkovití). Tato čeleď zahrnuje morfologicky uniformní sekáče drobných rozměrů s nízkou mobilitou s centrem rozšíření v Evropě. Zjištěné karyotypové rozdíly by mohly hrát důležitou roli při detekci kryptické diverzity této skupiny. Provedená karyotypová analýza žlaznatek se soustředí převážně na alpské a pyrenejské endemické druhy a zároveň na široce rozšířené taxony v rámci střední Evropy. Cílem je identifikování nejen rozdílů, které se vyskytují mezi jednotlivými rody a druhy, ale případně i mezi populacemi. K detekci konkrétních chromozómových přestaveb v evoluci karyotypu u žlaznatek byla využita i fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro lokalizaci počtu a pozice klastrů genu pro 18S rRNA. Z výsledků vyplývá, že čeleď Nemastomatidae má celkový rozsah počtu chromozómů 2n = 12- 30. Dále se zjistilo, že v karyotypech Nemastomatidae převládají dvouramenné chromozómy a u druhů s nižšími počty chromozómů dochází k nápadné velikostní diferenciaci chromozómů (pravděpodobně jako důsledek chromozómových fúzí). Dosavadní výsledky naznačují, že u některých morfologicky uniformních druhů může být znalost karyotypu využitelná k taxonomickým účelům. © Oto Zimmermann

The invertebrates of the Macocha Abyss, Moravian Karst, Czech Republic, were collected in 2007–2008 and 222 species were identified in total. The relative abundance of individual taxa of land snails, harvestmen, pseudoscorpions, spiders, millipedes, centipedes, terrestrial isopods, beetles, and ants was evaluated. The cold-adapted mountain and subterranean species inhabit the bottom and lower part of the abyss, whereas the sun-exposed rocky margins were inhabited by thermophilous species. Macocha harbors several threatened species that are absent or very rare in the surrounding habitats. In the forest landscape, the Macocha Abyss represents a natural habitat with a distinct microclimatic gradient, and is an excellent refuge area for psychrophilous as well as thermophilous species, which significantly contributes to maintenance of landscape biodiversity.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (41 použitých nálezů)
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) SamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování0202
Zemní past2324032
Individuální sběr2305
Prosev2102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (41 použitých nálezů)
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) SamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště0302
Kamenité břehy potoků0303
Vlhké lesní lemy0101
Louky1004
Mokřady1006
Bylinné porosty břehů5402
Kosodřevina0002
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny6202
Lesy0009
Paseky0101
Neurčeno0101
Porosty borůvek2102
Mokré louky2401
Mokřadní olšiny1001
Dubohabřiny3101
Vlhké doubravy1001
Horské smrčiny5902
 SamciSamiceMláďataNálezy