Kvadráty: 5248
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 1x 7x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 6x 6x
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 2x 2x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 4x 4x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 4x 4x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) Téměř ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 6x 6x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) Ohrožený 4x 4x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) Silně ohrožený 2x 2x
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 6x 6x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 8x 1x 9x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 4x 4x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (108 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 11 4 0 2
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 4 1 0 3
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 3 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 4 2 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 3 3 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 8 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 4 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 1
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) 2 1 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 2 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 24 6 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 5 4 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 3 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 11 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 10 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 53 17 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 9 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 11 0 3
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 1 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 3 1 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) 1 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 7 2 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 2 1 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 3 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 3 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 1 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (100 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 11 5 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 4 1 0 3
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 3 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 4 2 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 3 3 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 8 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 5 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 3 1 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 4 0 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 1
Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1903) 2 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 2 0 3
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 24 6 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 5 4 0 2
Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 3 0 3
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 5 0 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881) 1 2 0 2
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
Peponocranium orbiculatum (O. P.-Cambridge, 1882) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 12 0 0 2
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 1 1 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 2
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 8 3 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 10 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 53 18 0 4
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 6 9 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 3 1 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 8 0 4
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 2
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 1 2
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020