Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 72× 52× 126×

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834)

České jménoskálovka měděná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy126 nálezů, 48 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2018 , Martin Kincl
Areál rozšířeníEuropean?
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry, (humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-1550

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Západoevropský slíďák Pardosa tenuipes objeven v Česku; První nález Paratrachelas maculatus (Trachelidae) v České republice; Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku; Neobvyklý biotop nálezu snovačky Theridion hannoniae; Drassodes cupreus nebo Drassodes lapidosus nebo...?; Pavouci nehlubokých podzemních biotopů Slovenska; Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě; Two remarkable records of Bulgarian spiders; Předběžný seznam sekáčů (Opiliones) NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce; Pojídají pavouci ovoce?; Hrabalky (Pompilidae) - specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus; Milan Antuš (1936-2021); Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2020; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (126 použitých nálezů)
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past11763080
Neurčeno61033
Individuální sběr5909
Smyk4002
Prosev0102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (126 použitých nálezů)
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Ovocné sady s luční vegetací0101
Vřesoviště nižších poloh1501
Mokré louky1201
Suché doubravy0503
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Neurčeno4521062
Pastviny2102
Suťové a roklinové lesy0201
Skalní stepi na jiných horninách0101
Lesy9208
Rašeliniště12506
Xerotermní travinobylinná společenstva0201
Suché louky1709
Výsadby jehličnanů1102
Stinné skály nižších poloh0202
Rašelinné bory3002
Močály2101
Dubohabřiny2001
Louky a pastviny0201
Skalní stepi na vápenci36508
Porosty borůvek14205
Luční ostřicové mokřady1001
Reliktní bory na skalách0202
Přirozené lesy0101
alpínské trávníky0101
Kamenité suti nižších poloh1302
 SamciSamiceMláďataNálezy