Kvadráty: 6761
  Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eresus kollari Rossi, 1846 Ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Silně ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 2x 3x
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philaeus chrysops (Poda, 1761) Ohrožený 1x 1x
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (10 použitých nálezů)
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy