Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 7x 198x 25x 233x

Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)

České jménoběžník pocestný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy233 nálezů, 79 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (172 použitých nálezů)
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past187354141
Smyk4106
Individuální sběr912118
Sklepávání2103
Prosev5104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché louky1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy313018
vřesoviště nižších poloh0101
Vlhké louky6006
Louky1002
Xerotermní travinobylinná společenstva7309
Pískovna1001
Xerotermy na jiných podkladech2630025
Ovocné sady2103
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou153010
Reliktní bory na skalních podkladech3406
Haldy a výsypky1001
Pastviny8103
Lesní okraje4106
Lesy0101
Skály nižších a středních výšek0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy130010
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Acidofilní bory1001
Trnkové křoviny5003
Přirozené lesy4004
Skalní stepi na vápencových podkladech5915542
Bylinný lem lesa1001
Kultury listnáčů0101
Mezofilní louky1001
Borové monokultury3002
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Luční úhory2002
Louky a pastviny4004
 SamciSamiceMláďataNálezy