Nálezy podle období
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 6x 13x 372x 24x 415x

Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)

České jménoběžník pocestný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy415 nálezů, 79 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (171 použitých nálezů)
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past197354146
Smyk4106
Individuální sběr512117
Sklepávání1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (166 použitých nálezů)
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché louky1001
vřesoviště nižších poloh0101
mokré louky6006
Louky1002
Xerotermní travinobylinná společenstva7309
pískovny1001
travnaté stepi2630025
ovocné sady bez bylinné vegetace2103
horská vřesoviště153010
reliktní bory na skalách3406
haldy a výsypky1001
pastviny8103
Lesní okraje4106
Lesy0101
osluněné skály nižších poloh0101
lesostepní doubravy130010
suché křoviny6004
Acidofilní bory1001
Přirozené lesy4004
dubohabřiny312017
skalní stepi na vápenci5915542
suché lesní lemy1001
Kultury listnáčů0101
mezofilní louky1001
výsadby jehličnanů3002
alpínské trávníky1001
úhory2002
Louky a pastviny4004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019