Kvadráty: 6869
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes gracilis Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Panamomops fagei Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Panamomops mengei Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Saloca kulczynskii Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Téměř ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Agroeca proxima Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa solitaria Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Simitidion simile Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kempeleni Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus luctator Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený

Fotografie

Dysdera cechica

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (121 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 6 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 2 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 8 8 0 2
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 3 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 7 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 6 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 10 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 4 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 0 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 4 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 3 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 1 2
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 2 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 3 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 2 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 4 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (121 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 6 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 2 0 0 2
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 0 0 1
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 8 8 0 2
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 3 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 7 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 6 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 10 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) 2 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 4 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 2 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 0 0 2
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 0 0 1
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 4 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 0 3 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 2 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 3 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 2 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 4 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 1 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy