Kvadráty: 6869
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený 1x 1x
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 4x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 1x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 4x 4x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 4x 4x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 2x 2x
Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Téměř ohrožený 2x 2x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 6x 6x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 1x 5x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 1x 3x
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 1x 3x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 2x 2x
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 1x 1x
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Kriticky ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus luctator L. Koch, 1870 Ohrožený 2x 1x 3x
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 Ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 1 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 2 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 2 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 3 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 2 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 4 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (35 použitých nálezů)
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 1 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 2 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 3 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 1 2 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 4 0 2
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 1 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 0 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 1 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xysticus luctator L. Koch, 1870 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera cechica Řezáč, 2018 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019