Kvadráty: 6472 6575 6476 6869 6477
  Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Téměř ohrožený 19× 21×

Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939

České jménopavučenka Kulczyńského
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy21 nálezů, 5 kvadrátů
První nález 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález 2006 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníEuropean - C [Mor.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Nízká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
shaded (Preference: Vysoká)
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška300-1250

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev11103
Zemní past70014
Neurčeno0003
Individuální sběr1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (21 použitých nálezů)
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno0303
Horské bučiny4806
Výsadby jehličnanů0003
Paseky0002
Horské smrčiny0003
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5004
 SamciSamiceMláďataNálezy