Kvadráty: 6477
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus umbratilis Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Ischyropsalididae 0-19001901-19501951-20002001+
Ischyropsalis manicata Ischyropsalis manicata (L. Koch, 1865)
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Saloca kulczynskii Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Téměř ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Paranemastoma kochi Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870)
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus gallicus Xysticus gallicus Simon, 1875 Silně ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (168 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 9 0 0 4
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 16 0 0 5
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 4
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 10 0 0 5
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ischyropsalis manicata (L. Koch, 1865) 0 0 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870) 0 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 8 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 6 6 0 7
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 3 0 3
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 10 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 14 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 2 0 3
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 2 4 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 193 0 6
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 3 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 7 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 4 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 3 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 5 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 3 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 1 8 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 4 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus gallicus Simon, 1875 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (168 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 5 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 2 4 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 1 3 0 4
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 203 0 7
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 3 5 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 0 3
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 1 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 15 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 2 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 7 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 3 4 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 4
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ischyropsalis manicata (L. Koch, 1865) 0 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870) 0 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 3 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 5 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 8 3 0 2
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 1 8 0 2
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 4 0 2
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 3 0 2
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 5 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 5 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 5 6 0 6
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 7 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 15 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 10 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 3 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus gallicus Simon, 1875 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 0 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy