Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený 25× 12× 37×

Asthenargus paganus (Simon, 1884)

České jménopavučenka hákovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy37 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška250-1100

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (37 použitých nálezů)
Asthenargus paganus (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past95013
Prosev629114
Individuální sběr3405
Neurčeno0405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (37 použitých nálezů)
Asthenargus paganus (Simon, 1884) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno41609
Rašeliniště2403
Mokré louky5405
Skály a sutě v horách0411
Horské smrčiny1102
Výsadby jehličnanů1003
Horské bučiny21008
Břehy tekoucích vod0101
Haldy a výsypky0001
Paseky2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1202
 SamciSamiceMláďataNálezy