Kvadráty: 6672
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 10× 10×
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Gibbaranea omoeda Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus helleri Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Labulla thoracica Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax gibbifer Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 11× 11×
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria alticeps Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 10× 10×
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Neobisiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neobisium carcinoides Neobisium carcinoides (Hermann, 1804)
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gyas titanus Gyas titanus (Simon, 1879)
Leiobunum rupestre Leiobunum rupestre (Herbst, 1799)
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca quadriguttata Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (290 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 14 0 7
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 3 1 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 3 0 4
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 6 8 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 1 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 2 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 2 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 7 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 8 4 0 3
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 2 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 3 0 3
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 4 0 5
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 2 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 4 9 0 5
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 4 3 0 5
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 4 7 0 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 6 7 6
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 8 1 4
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Gyas titanus (Simon, 1879) 0 0 2 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 4 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 2 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 4 1 3 2
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 2 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 2 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 5 0 3
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 4 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 6 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 3 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 4 1 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 2 0 2
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 1 3
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 2 3
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 2 0 2
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 3 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 4 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 3 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 7 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 4 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 1 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 5 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 2 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 4 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 8 0 4
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Neobisium carcinoides (Hermann, 1804) 1 2 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 4 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 6 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (290 použitých nálezů)
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 8 0 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 5 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 3 0 3
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 6 9 6
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 6 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 5 1 0 4
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 4 0 2
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 2 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 4 0 2
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 2 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 2 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 7 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 3 2 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 9 0 4
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 2 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 1 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 4 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 2 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 1
Neobisium carcinoides (Hermann, 1804) 1 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 4 0 3
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 5 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 8 2 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2 6 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 3 9 0 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 0 1 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 2 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 2 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 4 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 6 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 5 5 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 4 8 1 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 1 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 4 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 3 6 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 4 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 6 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 1 0 0 1
Diplocephalus helleri (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 2 0 1
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 5 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 3 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 2 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952) 0 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 1 2 1 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 3 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 2 1 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 4 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 2 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 2 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 2 2 0 2
Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 4 1 2 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 0 1 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 2 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 2 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 4 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) 0 1 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 1 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 1 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Gyas titanus (Simon, 1879) 0 0 2 1
 SamciSamiceMláďataNálezy