Nálezy podle období  
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 33× 33×

Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

České jménoplošík malý
Nálezy33 nálezů, 21 kvadrátů
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška200-650

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) SamciSamiceMláďataNálezy
Prosev111209
Individuální sběr1625
Zemní past6154018
Vysavač0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (33 použitých nálezů)
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) SamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy4002
Lužní lesy nížin323204
Kamenité suti nižších poloh0222
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3703
Paseky0101
Dubohabřiny3202
Mokřadní olšiny1501
Suché křoviny6203
Bučiny nižších poloh3301
Kamenolomy2001
Ostatní pole4201
Výsadby listnáčů0101
Úhory4001
Neurčeno2002
Suché louky0101
Ruderály1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3402
Mezofilní louky5903
 SamciSamiceMláďataNálezy