Nálezy podle období  
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 85× 85×

Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

České jménoplošík malý
Nálezy85 nálezů, 54 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Eduard Ezer
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška200-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (85 použitých nálezů)
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) SamciSamiceMláďataNálezy
Podzemní trubkové pasti2002
Zemní past131115067
Prosev1113010
Individuální sběr1625
Vysavač0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (85 použitých nálezů)
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) SamciSamiceMláďataNálezy
Louky3108
Vlhké lesní lemy1001
Lesy01016
Mokřady17007
Lužní lesy nížin4532012
Suťové a roklinové lesy10004
Kamenolomy2102
Mezofilní louky8905
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2202
Kamenité suti nižších poloh0101
Suché louky0102
Dubohabřiny4505
Horské bučiny26001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny3703
Paseky0101
Mokřadní olšiny1501
Suché křoviny6203
Bučiny nižších poloh3301
Ostatní pole4201
Výsadby listnáčů0101
Úhory4001
Neurčeno2002
Travnaté stepi0121
Ruderály1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin3402
Bylinné porosty břehů05601
 SamciSamiceMláďataNálezy