Kvadráty: 6275
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 3x 3x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona germanica Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 5x 5x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callilepis nocturna Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Ohrožený 2x 2x
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria nivosa Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 5x 5x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 5x 5x
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 7x 7x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 13x 13x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 11x 11x
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 5x 5x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Arctosa maculata Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 22x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 10x 10x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 11x 11x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus distinguendus Attulus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený 1x 1x
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 9x 9x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 10x 10x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ozyptila rauda Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 3x 3x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (272 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 1 3 2
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 5 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 0 15 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 2 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 9 0 25 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 1 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 5 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 1 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 1 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 2 160 4
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 4 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 10 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 59 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 9 11 0 5
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 1 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 4 4 0 5
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 2 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 1 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 4 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 7 1 1 8
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 2 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 17 13 3 7
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 1 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 3 5 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 4 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 1 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 15 81 0 13
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 24 42 0 11
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 6 0 3 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 2 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 1 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 17 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 84 19 2 3
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 3 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 4 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 477 262 65 21
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 6 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 40 7 5 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 156 29 15 10
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 12 6 2 5
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 18 12 69 10
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 7 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 72 28 67 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 2 1 3
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 0 2 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 3 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 10 9 0 7
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 14 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 8 12 43 10
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 5 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 6 0 28 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 7 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 4 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 4 0 12 5
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 37 8 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 4 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 3 6 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 3 5 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 5 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 6 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 9 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 6 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 5 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 10 0 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 2 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 4 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 49 66 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 16 2 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 3 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 2 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 7 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (272 použitých nálezů)
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 2 2 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 4 0 4
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 4 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 7 1 0 7
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 4 0 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 14 81 0 12
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 24 42 0 11
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 0 1 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 474 259 52 18
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 156 29 5 9
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 3 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 17 12 3 8
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 7 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 10 9 0 7
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 2 0 5
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 0 1 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 2 4 15 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 25 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 1 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 5 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 0 1 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 1 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 3 159 3
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 1
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 0 1 10 2
Micaria nivosa L. Koch, 1866 4 0 12 5
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 6 9 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 37 8 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 0 0 1 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 7 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 2 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 7 12 3 2
Erigone atra Blackwall, 1833 3 6 1 2
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 3 5 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 1 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 1 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 1 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 6 0 3 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 2 5 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 3 6 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 2 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 83 19 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 3 6 2 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 2 13 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 6 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 5 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 10 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Attulus distinguendus (Simon, 1868) 0 0 2 1
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 2 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 0 3 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 1 4 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 49 66 14 2
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 16 2 0 3
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 0 7 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 1 3 2
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 5 0 0 1
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 4 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 2 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 3 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 59 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 4 1 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 9 2 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 1 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 17 5
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 2 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 4 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 3 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 40 6 5 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 11 3 2 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 66 3
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 72 28 67 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 10 1 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 43 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 2
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 5 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 6 0 28 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 9 0 0 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 3 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 1 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 8 1 0 3
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 3 5 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 9 0 3
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy