Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 27× 38×

Steatoda castanea (Clerck, 1757)

České jménosnovačka kaštanová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy38 nálezů, 25 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2022 , Matěj Slíva
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
Vlhkost stanovišť-
Stratum
Vertical surfaces (Preference: Vysoká)
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (38 použitých nálezů)
Steatoda castanea (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr823524
Fotografie1001
Neurčeno1208
Zemní past1102
Pozorování0101
Smyk1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (38 použitých nálezů)
Steatoda castanea (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov716416
Neurčeno26012
Skály a sutě v horách1001
Vnější stěny budov1214
Rašeliniště0101
Ruderály1102
Ovocné sady s luční vegetací0302
 SamciSamiceMláďataNálezy