Kvadráty: 5546
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x 2x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Brommella falcigera Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Ischyropsalididae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ischyropsalis hellwigi Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta innotabilis Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium hilare Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Tapinocyba biscissa Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa schmidti Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Silně ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa sordidata Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Silně ohrožený 2x 2x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Mysmenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trogloneta granulum Trogloneta granulum Simon, 1922 Ohrožený 1x 1x
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Opilio canestrinii Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2x 1x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Holocnemus pluchei Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Pholcus alticeps Pholcus alticeps Spassky, 1932 3x 3x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Neon levis Neon levis (Simon, 1871) Kriticky ohrožený 1x 1x
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 1x 1x
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Astrobunus laevipes Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 1x 1x
Nelima gothica Nelima gothica (Lohmander, 1945) 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Parasteatoda tabulata Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) Není ohrožený 1x 1x
Phycosoma inornatum Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) Kriticky ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda castanea Steatoda castanea (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Theridion boesenbergi Theridion boesenbergi Strand, 1904 Kriticky ohrožený 1x 1x
Theridion hannoniae Theridion hannoniae Denis, 1945 1x 1x
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Trachelidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cetonana laticeps Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Silně ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Uloborus plumipes Uloborus plumipes Lucas, 1846 Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) 1 0 0 1
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trogloneta granulum Simon, 1922 0 2 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 4 0 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 1 2
Pholcus alticeps Spassky, 1932 2 1 0 3
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Nelima gothica (Lohmander, 1945) 4 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 2 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 3 1 0 2
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 3 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 19 23 0 1
Neon levis (Simon, 1871) 1 1 0 1
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 4 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 2 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 5 0 0 1
Theridion hannoniae Denis, 1945 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 2 4 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 104 112 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Opilio canestrinii (Thorell, 1876) 6 0 0 3
Nelima gothica (Lohmander, 1945) 4 0 0 1
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) 1 1 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) 0 1 1 2
Pholcus alticeps Spassky, 1932 2 1 0 3
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Uloborus plumipes Lucas, 1846 0 2 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 19 23 0 1
Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) 104 112 0 1
Theridion hannoniae Denis, 1945 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 4 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neon levis (Simon, 1871) 1 1 0 1
Theridion boesenbergi Strand, 1904 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 2 1 0 1
Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) 1 0 0 1
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Brommella falcigera (Balogh, 1935) 1 0 0 1
Steatoda castanea (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Trogloneta granulum Simon, 1922 0 2 0 1
Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) 1 0 0 1
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) 1 0 0 1
Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sordidata (Thorell, 1875) 5 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 3 0 1
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neon valentulus Falconer, 1912 2 4 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 1 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy