Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 15x 27x

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

České jménosnovačka půdní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy27 nálezů, 14 kvadrátů
První nález 1973, V. Bukva, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2018 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.) [Boh.]
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška200-250

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr820311
Pozorování0434
Fotografie1515
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (14 použitých nálezů)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vnější stěny budov0303
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Interiéry budov0232
interiéry budov61738
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019