Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Not endangered 6x 25x 31x

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

Czech namesnovačka půdní
Threat levelNot endangered
Records31 nálezů, 16 kvadrátů
First record 1973, V. Bukva, Buchar & Růžička 2002
Last record 2020 , Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.) [Boh.]
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-250

Bibliography

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (22 used records)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1616
Individuální sběr61938
Pozorování0434
Smyk1102
Prosev1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (16 used records)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Cesty, silnice0101
zahrady0101
vnější stěny budov0303
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Interiéry budov31367
interiéry budov3603
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020