Kvadráty: 6770
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x 2x
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 3x 3x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 3x 3x
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (105 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 17 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 11 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 2 30 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 9 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 7 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 15 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 14 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 6 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 10 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (105 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 17 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 11 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 2 30 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 9 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 7 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 15 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 14 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 6 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 10 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy