Kvadráty: 6770
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides cornutus Larinioides cornutus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium mildei Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (106 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 17 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 11 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 2 30 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 9 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 7 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 15 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 14 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 6 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (106 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 17 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 11 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 2 30 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 2 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 3 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 7 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 9 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 7 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 15 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 14 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 6 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 4 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 2 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 2 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 3 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 10 10 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy