Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 17x 8x 84x 3x 112x

Pardosa monticola (Clerck, 1757)

České jménoslíďák ladní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy112 nálezů, 59 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (77 použitých nálezů)
Pardosa monticola (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5150025
Zemní past9481349
Smyk1101603
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (71 použitých nálezů)
Pardosa monticola (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
slaniska0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Horské buko-jedlové lesy0011
Xerotermy na jiných podkladech2321014
Kamenité sutě1001
Ruderály4803
Mezofilní louky1001
Pastviny151205
Květnaté bučiny1001
Vlhké louky6003
Přirozené lesy11902
Pískovna1101
Kácené vrbové křoviny11003
Luční úhory1173906
Lesní okraje2303
Urbánní biotopy1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5302
Horské smrčiny0101
Floristicky pestré křoviny0001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0001
Louky2103
Skalní stepi na vápencových podkladech3205
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků384305
Louky a pastviny1102
Břehy tekoucích vod1101
Písečné přesypy3303
 SamciSamiceMláďataNálezy