Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 17× 84× 112×

Pardosa monticola (Clerck, 1757)

České jménoslíďák ladní
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy112 nálezů, 59 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1250

Literatura

 © Oto Zimmermann

The investigation was carried out in Northwest Anatolia in the period 2006–2011. From 24 localities, 14 wolf spider species in six genera were reported. The species represent lowland as well as mountain spider fauna of the Palaearctic region. In this study, Alopecosa farinosa, Aulonia albimana, Pardosa consimilis, Pardosa hortensis and Pardosa monticola are the first records for Marmara region in Turkey. Trabea paradoxa is the first record for Anatolia.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (112 použitých nálezů)
Pardosa monticola (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5150025
Neurčeno28035
Zemní past9481349
Smyk1101603
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (112 použitých nálezů)
Pardosa monticola (Clerck, 1757) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Slaniska0101
Neurčeno105241
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Horské bučiny0011
Suché louky2321014
Kamenité suti nižších poloh1001
Ruderály5804
Mezofilní louky1001
Pastviny151205
Bučiny nižších poloh1001
Mokré louky6003
Přirozené lesy11902
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny11003
Úhory1173906
Lesní okraje2303
Porosty borůvek5302
Horské smrčiny0101
Suché křoviny0001
Suché doubravy384306
Louky2103
Skalní stepi na vápenci3205
Louky a pastviny1102
Břehy tekoucích vod1101
Písčiny3303
 SamciSamiceMláďataNálezy