Kvadráty: 6575
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes atropos Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Téměř ohrožený 16x 1x 17x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 14x 8x 22x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 6x 10x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 18x 8x 26x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 3x 3x
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 10x 5x 15x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 3x 2x 5x
Clubiona saxatilis Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Silně ohrožený 1x 1x
Clubiona trivialis Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 17x 2x 19x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 6x 7x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 5x 1x 6x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Allomengea scopigera Allomengea scopigera (Grube, 1859) Není ohrožený 1x 1x
Anguliphantes tripartitus Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 5x 7x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Centromerus pabulator Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený 6x 1x 7x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 4x 5x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 20x 4x 24x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 2x 3x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 2x 5x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Lepthyphantes nodifer Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Téměř ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 4x 5x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Micrargus apertus Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 6x 2x 8x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x 2x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 3x 3x
Minyriolus pusillus Minyriolus pusillus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Mughiphantes mughi Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) Není ohrožený 7x 7x
Pityohyphantes phrygianus Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis carpatica Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma rosenhaueri Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený 1x 1x
Saloca kulczynskii Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Téměř ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 15x 4x 19x
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 1x 3x 4x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 8x 10x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 19x 8x 27x
Thyreosthenius biovatus Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 5x 5x
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 1x 2x 3x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 4x 6x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 3x 4x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 9x 3x 12x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 5x 5x
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x 2x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 1x 5x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 3x 5x
Robertus scoticus Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 1x 1x
Robertus truncorum Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Téměř ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (403 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 36 9 0 15
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 44 10 0 13
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 65 5 0 16
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 14 0 0 8
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 114 29 10 17
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 4
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 2 0 3
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 17 3 0 6
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 39 29 0 20
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 3
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 2 0 6
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 5 2 0 6
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) 0 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 2 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 18 18 4 15
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 24 12 3 18
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 2 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 0 0 8
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 2 1 0 4
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 8
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 6
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 7 1 0 9
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 1 0 6
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 2 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 6
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 2 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 4 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 3 1 5
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 0 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 5 0 6
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 5 0 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 3
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 2 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 5 0 8
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 8 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 7 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 2 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 5 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 2 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 1 1 0 2
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 4 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 1 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 2 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (403 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 0 9
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 7
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 7 3 0 10
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 2 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 1 0 0 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 3 0 7
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 4 0 4
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 0 2 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 2 2 0 6
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 2 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 4 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 3 1 5
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 0 0 4
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 5 0 6
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 3
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 5 0 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 2 0 3
Micrargus apertus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 4 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 0 0 3
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 1 0 1
Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 2 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 2 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 3
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 5 0 8
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 8 0 8
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 2 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 7 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 4
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 4
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 3 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 4
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 5 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 2
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 2 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 0 0 4
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 36 9 0 13
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 44 10 0 12
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 65 5 0 15
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 14 0 0 5
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 114 29 10 15
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 3
Allomengea scopigera (Grube, 1859) 0 1 0 1
Anguliphantes tripartitus (Miller & Svatoň, 1978) 1 2 0 3
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 17 3 0 4
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 39 29 0 18
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 2 0 4
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 5 2 0 4
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 2 0 0 2
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 18 18 4 13
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 3 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 25 12 3 17
Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 2 0 3
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 8 0 0 6
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 1 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 2 1 0 3
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) 1 1 0 4
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Centromerus pabulator (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Minyriolus pusillus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Mughiphantes mughi (Fickert, 1875) 0 0 0 2
Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) 0 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 0 0 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 2
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Robertus scoticus Jackson, 1914 0 0 0 1
Robertus truncorum (L. Koch, 1872) 0 0 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 2 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 1 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy