Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 783x 49x 838x

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka vlhkomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy838 nálezů, 139 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška100-500-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (389 použitých nálezů)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past47729720270
Individuální sběr3363059
Smyk820029
Nárazová past1001
Sklepávání3405
Prosev1416018
Eklektor6107
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (346 použitých nálezů)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1625017
travnaté stepi5105
lužní lesy nížin11733026
bažinné olšiny1310014
osluněné skály nižších poloh1102
bylinné porosty břehů1827010
rašeliniště1319023
bahnité břehy3202
obilná pole121349
Břehy tekoucích vod715016
Kultury listnáčů32304
údolní jasanoolšové luhy3508
Močály1310015
štěrkové břehy řek1202
mokré louky3828039
Lesy109015
skály a sutě v horách1001
Horské biotopy1302
výsadby jehličnanů98010
00000001001
bučiny nižších poloh0101
Louky310016
Xerotermní travinobylinná společenstva1405
Stojaté a pomalu tekoucí vody10605
horská vřesoviště5004
ostřicové porosty stojatých vod1212012
kamenolomy0101
kamenité suti nižších poloh310012
ruderály77010
alpínské trávníky1102
lesostepní doubravy186012
vrbové křoviny7004
haldy a výsypky2054
dubohabřiny2104
suché křoviny8409
ovocné sady bez bylinné vegetace7003
mezofilní louky4004
Acidofilní bory1202
úhory1202
Přirozené lesy1102
horské smrčiny0102
paseky10401
podmáčené smrčiny1101
Lesní okraje0101
horské bučiny1201
Polní biotopy3202
městské parky0101
skalní stepi na vápenci0101
písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020