Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 423× 59× 485×

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)

České jménoplachetnatka vlhkomilná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy485 nálezů, 147 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (484 použitých nálezů)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past43527720264
Individuální sběr4569064
Prosev1316017
Smyk1422032
Neurčeno6748089
Nárazová past1001
Sklepávání2422010
Eklektor6107
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (485 použitých nálezů)
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno16014811129
Mokré louky3929041
Vlhké lesní lemy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny7105
Ostřicové porosty stojatých vod1313014
Polní biotopy3303
Močály1510016
Xerotermní travinobylinná společenstva1506
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1625017
Kukuřičná pole0101
Suché doubravy20603
Suché louky5105
Lužní lesy nížin12038034
Mokřadní olšiny1310014
Stinné skály nižších poloh1102
Bylinné porosty břehů1827010
Rašeliniště1319023
Bahnité břehy3202
Ostatní pole121349
Břehy tekoucích vod715016
Výsadby listnáčů32304
Štěrkové břehy řek1202
Lesy109015
Skály a sutě v horách1001
Horské biotopy1302
Výsadby jehličnanů98010
Bučiny nižších poloh0101
Louky310016
Stojaté a pomalu tekoucí vody10605
Porosty borůvek5004
Kamenolomy0101
Kamenité suti nižších poloh310012
Ruderály77010
alpínské trávníky1102
Lesostepní doubravy186012
Haldy a výsypky2054
Suché křoviny8409
Dubohabřiny2002
Ovocné sady s luční vegetací7003
Mezofilní louky3003
Acidofilní bory1202
Úhory1202
Přirozené lesy1102
Horské smrčiny0102
Paseky10401
Podmáčené smrčiny1101
Lesní okraje0101
Horské bučiny1201
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Skalní stepi na vápenci0101
Pastviny1001
Písčiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy