Kvadráty: 6456
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 1x 5x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 6x 6x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 3x 3x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 7x 7x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 10x
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 8x 8x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 6x 6x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 5x 5x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 3x 3x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 3x 3x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 4x 4x
Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (187 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 8 0 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 6 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 3 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 80 52 6 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 79 34 0 6
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 13 2 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 8 1 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 6 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 5 3
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 10 0 2 3
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 2 0 4
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 5 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 2 16 4
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 9 3 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 6 8 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 5 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 2 3 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 3 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 3 5 3
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 3 2 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 5 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 5 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 3 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 9 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (187 použitých nálezů)
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 5 3
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 10 0 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 3 3 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 8 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 0 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 5 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 6 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 3 3 2 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 5 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 80 54 11 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 80 38 0 8
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 13 4 5 6
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 8 1 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 2 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 15 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 8 3 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 6 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 6 7 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 1 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 10 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy