Kvadráty: 6456
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araniella alpica Araniella alpica (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta subtilis Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria cuspidata Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 12× 12×
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 10× 10×
Pirata piscatorius Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (212 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 8 0 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 0 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 6 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 3 0 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 80 52 6 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 79 34 0 6
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 13 2 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 8 1 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 6 0 4
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 5 3
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 10 0 2 3
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 2 0 4
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 2
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 5 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 2 16 4
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 9 3 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 6 8 0 3
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 5 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 0 3
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 2 3 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 3 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 3 5 3
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 3 2 3
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 5 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 2 5 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 3 0 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 2 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 2 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 9 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (212 použitých nálezů)
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 5 3
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 10 0 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 2 0 1
Araniella alpica (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 3 3 2
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 2 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 8 0 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 0 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 5 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 11 6 0 3
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 3 3 2 6
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 2 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 2 1 0 2
Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 0 1 5 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 80 54 11 8
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 3 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 80 38 0 8
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 13 4 5 6
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 8 1 5
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 2 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 15 2
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 8 3 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 7 6 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 6 7 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 4 1 0 4
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 2 2 0 2
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 2 0 2
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 10 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 2 2 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 2 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy