Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 339× 90× 433×

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)

České jménopavučenka červená
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy433 nálezů, 144 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry, dry), semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (433 použitých nálezů)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk36621076
Sklepávání5517514262
Nárazová past5106
Zemní past323823349
Neurčeno11432113185
Žlutá miska3003
Individuální sběr2829543
Prosev21119
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (433 použitých nálezů)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje616215
Suťové a roklinové lesy65257
Rašeliniště3326
Mokré louky444218
Dubohabřiny3407
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1304
Lužní lesy nížin16183113
Kamenolomy51606
Suché lesní lemy0101
Paseky0202
Mezofilní louky0315
Bučiny nižších poloh2226
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1302
Vlhké doubravy1102
Neurčeno12831316196
Suché doubravy192620913
Výsadby jehličnanů4328
Suché louky857717
Močály121011
Ostřicové porosty stojatých vod11902
Luční ostřicové mokřady0313
Louky4668
Reliktní bory na skalách62008
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2705
Lesostepní doubravy2204
Suché křoviny61007
Xerotermní travinobylinná společenstva0424
Ruderály0102
Louky a pastviny1001
Břehy tekoucích vod0415
Úhory0201
Stinné skály nižších poloh2112
Mokřadní olšiny610913
Písčiny2203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Skalní stepi na vápenci0021
Bylinné porosty břehů0123
Porosty borůvek0011
Kamenité suti nižších poloh2002
Lesy2214
Interiéry budov1001
Výsadby listnáčů113415
Acidofilní bory0101
Lesní cesta0101
Přirozené lesy181583
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
alpínské trávníky1102
 SamciSamiceMláďataNálezy