Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 339x 63x 406x

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)

České jménopavučenka červená
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy406 nálezů, 127 kvadrátů
První nález 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišť(very dry, dry), semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-300-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (221 použitých nálezů)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3051755
Nárazová past4004
Zemní past313823347
Žlutá miska3003
Sklepávání5517514060
Individuální sběr2829543
Prosev21119
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (210 použitých nálezů)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje616215
Lužní lesy1315318
městské parky1001
lužní lesy nížin1202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy192620913
Květnaté bučiny2114
Kulturní lesy0201
Vrchoviště1102
Xerotermy na jiných podkladech857717
Močály121011
Vlhké louky344115
Porosty vysokých ostřic11902
Slatiniště0313
Louky4668
Reliktní bory na skalních podkladech62008
Rákosiny, orobincové porosty2705
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2204
Křovinatý plášť lesa4702
Xerotermní travinobylinná společenstva0424
Kamenolom51505
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Ruderály0101
Louky a pastviny1001
Smrkové monokultury3104
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1202
Mezofilní louky0213
Břehy tekoucích vod0415
Křoviny a skupiny stromů mimo les2103
Luční úhory0201
Skály nižších a středních výšek2101
Bažinné olšiny610913
Písečné přesypy2203
Lesní paseky0101
Pískovna0101
Skalní stepi na vápencových podkladech0021
Bylinné porosty na březích potoků a řek0123
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0011
Kamenité sutě2002
Lesy2214
Suťové a roklinové lesy64245
Interiéry budov1001
Kultury listnáčů113415
Acidofilní bory0101
Lesní cesta0101
Přirozené lesy181583
Parky0301
Urbánní biotopy0001
Kultury jehličnanů0011
Floristicky pestré křoviny0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
Borové monokultury1012
Rašeliniště a slatiniště1202
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1102
Pískovcová skalní města0011
Trnkové křoviny0201
 SamciSamiceMláďataNálezy