Kvadráty: 6063
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria domestica Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia helveola Hahnia helveola Simon, 1875 Téměř ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Meta menardi Meta menardi (Latreille, 1804) Není ohrožený
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (142 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 0 0 2
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 4 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 3 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 0 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 8 0 0 4
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 21 1 0 5
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 93 21 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 65 8 0 5
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 6 2 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 28 2 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 195 78 0 6
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 27 8 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 19 2 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 3 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 15 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 2 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 23 14 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 10 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 16 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 1 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (142 použitých nálezů)
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 0 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 4 4 0 2
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 3 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 6 0 0 3
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 2 1 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 8 0 0 3
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 21 1 0 4
Erigone atra Blackwall, 1833 93 21 0 5
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 65 8 0 5
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 1 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 6 2 0 3
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 28 2 0 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 195 78 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 27 8 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 19 2 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 3 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 15 2 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 4 2 0 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 23 14 0 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 0 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 0 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Hahnia helveola Simon, 1875 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Meta menardi (Latreille, 1804) 0 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 10 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 16 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 4 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 0 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 0 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 2 1 1 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy