Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 18x 1315x 87x 1428x

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

České jménoskákavka černá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1429 nálezů, 225 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid, very humid
StratumGround layer, Herb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (633 použitých nálezů)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past4030664
Pozorování141202
Fotografie1001
Žlutá miska8109
Smyk465356194341
Individuální sběr14317266161
Prosev911317
Sklepávání56722031
?8607
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (542 použitých nálezů)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Bylinný lem lesa4201
Močály101001
mezofilní louky118811
mokré louky79914264
suťové a roklinové lesy0101
ostřicové porosty stojatých vod23132217
kamenolomy1541515
pískovny5308
rašeliniště39582545
bylinné porosty břehů1212710
obilná pole1413
skalní stepi na vápenci195112
výsadby jehličnanů3215
Xerotermní travinobylinná společenstva3422226
Louky49462832
pastviny5246
úhory6506
Louky a pastviny69711
travnaté stepi3525636
Ovocné sady a vinohrady1201
suché křoviny149215
Močály56654254
kosodřevina2002
Lesní okraje1315520
horská vřesoviště47110
lesostepní doubravy4307
interiéry budov2002
horské bučiny2332
luční ostřicové mokřady57695425
písčiny3205
Stojaté a pomalu tekoucí vody9704
paseky8608
ruderály2305
dubohabřiny9528
A1211000101
reliktní bory na skalách2213
Lesy2114
osluněné skály nižších poloh1102
lužní lesy nížin4002
údolní jasanoolšové luhy176010
00000001101
bažinné olšiny1516
haldy a výsypky1001
suché lesní lemy1403
Břehy tekoucích vod2204
Obhospodařované pozemky0101
Polní biotopy1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3926
ovocné sady bez bylinné vegetace3305
Kultury listnáčů455202
Pozemní komunikace5112
podmáčené smrčiny1001
Těžební jámy0101
Acidofilní bory1001
okraje silnic2001
Přirozené lesy1001
Lesní cesta4001
městské parky1001
21211101001
Skalní a suťové biotopy1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019