Kvadráty: 5560
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 11× 11×
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13× 13×
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 11×
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 17× 17×
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 12× 12×
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 15× 15×
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Steatoda triangulosa Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (132 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 3 4 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 8 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 10 3 1 5
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 1 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 3 0 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 5 1 0 4
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 4 1 2 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 4 4 1 5
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 7 8 0 9
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 3 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 7 10 1 11
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 21 19 1 16
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 8 9 0 5
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 2 2 1 4
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 6 12 12 10
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 3 2 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 8 9 6 11
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 2 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 4 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 2 1 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 2 5 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 7 7 0 6
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 2 9 2 8
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (132 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 10 3 1 5
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 1 2 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 3 9 2 9
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 6 6 1 6
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 4 4 0 5
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 12 17 1 11
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 4 0 4
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 1 1 2
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 4 1 3 4
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 8 9 0 10
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 3 0 2
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 2 5 6 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 4 0 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 4 2 3
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 7 5 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 7 9 5 7
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 5 7 0 4
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 4 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 0 1 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 4 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 1 0 2
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 3 4 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 1 8 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 0 4 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 2 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 2 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy