Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 4x 7x 188x 19x 218x

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)

České jménoskákavka tlustonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy218 nálezů, 74 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1322033
Žlutá miska0101
Zemní past136221
Smyk15808
Prosev3507
Eklektor6014
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (67 použitých nálezů)
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) LCSamciSamiceMláďataNálezy
slaniska0101
suťové a roklinové lesy1001
Louky2304
okraje silnic0101
mokré louky4305
Xerotermní travinobylinná společenstva1405
Lesní okraje1102
suché lesní lemy1001
rašeliniště2516
kosodřevina1001
interiéry budov0101
Lesy1113
dubohabřiny2002
Těžební jámy1001
travnaté stepi131309
Louky a pastviny0303
paseky1001
úhory2103
luční ostřicové mokřady2303
kamenolomy1001
údolní jasanoolšové luhy1001
výsadby jehličnanů8005
haldy a výsypky1011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
ovocné sady bez bylinné vegetace2002
skalní stepi na vápenci3203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019