Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 4x 101x 19x 126x

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)

České jménoskákavka tlustonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy126 nálezů, 74 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (76 použitých nálezů)
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1021031
Žlutá miska0101
Zemní past2713225
Smyk4206
Prosev4508
Eklektor6014
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (67 použitých nálezů)
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) LCSamciSamiceMláďataNálezy
slaniska0101
Suťové a roklinové lesy1001
Louky2304
Cesty, silnice0101
Vlhké louky4305
Xerotermní travinobylinná společenstva1405
Lesní okraje1102
Bylinný lem lesa1001
Vrchoviště2414
Kosodřevina1001
Interiéry budov0101
Lesy1113
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2002
Těžební jámy1001
Xerotermy na jiných podkladech131309
Louky a pastviny0303
Lesní paseky1001
Luční úhory2002
Slatiniště2303
Kamenolom1001
Lužní lesy1001
Kulturní lesy7004
Polní úhory0101
Haldy a výsypky1011
Rašeliniště a slatiniště0102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Smrkové monokultury1001
Ovocné sady2002
Skalní stepi na vápencových podkladech3203
 SamciSamiceMláďataNálezy