Nálezy podle období  
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 101× 25× 132×

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)

České jménoskákavka tlustonohá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy132 nálezů, 79 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Pavel Krásenský, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1100

Literatura

 © Oto Zimmermann

Heterogeneity of environmental conditions is the crucial factor supporting biodiversity in various habitats, including post-mining sites. The effects of micro-topographic heterogeneity on biodiversity and conservation potential of arthropod communities in post-industrial habitats had not been studied before now. At one of the largest European brown coal spoil heaps, we sampled eight groups of terrestrial arthropods with different life strategies (moths, spiders, ground beetles, ants, orthopteroids, centipedes, millipedes, and woodlice), in successionally young plots (5–18 y), with a heterogeneous wavy surface after heaping, and compared the communities with plots flattened by dozing. A combination of the standardized quantitative sampling, using two different methods, and a paired design of the plot selection enabled a robust analysis. Altogether, we recorded 380 species of the focal arthropods, 15 of them nationally threatened. We revealed the importance of the microtopographic heterogeneity for the formation of the biodiversity of arthropods in their secondary refuges. The communities with higher biodiversity and conservation value were detected in the plots with heterogeneous surfaces; exceptions were ground beetles and millipedes. The surface flattening, often the first step of technical reclamation projects, thus suppress biodiversity of most terrestrial arthropods during the restoration of post-mining sites. Since the communities of both surface types differed, the proportional presence on both surfaces could be more efficient in supporting the local biodiversity. We suggest reducing the surface dozing for the cases with other concerns only, to achieve a proportional representation of both surface types. Such a combination of different restoration approaches would, thus, efficiently support high biodiversity of groups with various needs.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (132 použitých nálezů)
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev56010
Zemní past2913227
Smyk5207
Individuální sběr1022032
Neurčeno2917150
Žlutá miska0101
Eklektor6014
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (132 použitých nálezů)
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi1001
Neurčeno3317163
Mezofilní louky0101
Slaniska0101
Suťové a roklinové lesy1001
Louky2304
Okraje silnic0101
Mokré louky4305
Xerotermní travinobylinná společenstva1405
Lesní okraje1102
Vlhké lesní lemy1001
Rašeliniště2516
Mokřadní vrbiny1001
Interiéry budov0101
Lesy1113
Suché doubravy2002
Těžební jámy1001
Suché louky131309
Louky a pastviny0303
Paseky1001
Úhory2103
Luční ostřicové mokřady2303
Kamenolomy1001
Lužní lesy nížin1001
Výsadby jehličnanů8005
Haldy a výsypky1011
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Ovocné sady s luční vegetací2002
Skalní stepi na vápenci3203
 SamciSamiceMláďataNálezy