Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2022

Pavouci České republiky. Arachnids of the Czech republic.
Machač O. (2022): Pavouci České republiky. Arachnids of the Czech republic. Pavouk 52: 2 (in Czech, English abstract).
Pavouk 52 (07/2022)
Pavouk0052
Pavouk 53 (12/2022)
Pavouk0053
Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!
Machač O. & Hamřík T. (2022): Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době! Pavouk 53: 4 (in Czech)

2021

Pavouk 50 (07/2021)
Pavouk0050
Pavouk 51 (12/2021)
Pavouk0051
Pavouci České republiky
Machač O. (2021): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 50: 2 (in Czech, English abstract).
Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích
Machač O. (2021): Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích (Ecology of spiders and harvestmen in specific habitats in forests). Ph.D. thesis, Palacký University, Olomouc, 30 pp. (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale
Machač O. (2021): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Maštale Nature reserve. Vč. sb. přír. – Práce a studie 27: 99-111 (in Czech, English summary).
Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích
Machač O. (2021): Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích (Ecology of spiders and harvestmen in specific habitats in forests). Ph.D. thesis, Palacký University, Olomouc, 30 pp. (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale
Machač O. (2021): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Maštale Nature reserve. Vč. sb. přír. – Práce a studie 27: 99-111 (in Czech, English summary).
Rozhovor s Tondou Kůrkou.
Machač O. (2021): Rozhovor s Tondou Kůrkou. Pavouk 51: 19-22 (in Czech).
Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic.
Machač O. (2021): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 51: 2 (in Czech, English abstract).
Méně známé druhy pavouků – Dictyna szaboi.
Machač O. & Dolanský J. (2021): Méně známé druhy pavouků – Dictyna szaboi. Pavouk 51: 8-9 (in Czech).
Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě
Machač O. & Mačát Z. (2021): Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě. Pavouk 50: 11 (in Czech).
Ornithologists’ help to spiders: Factors influencing spiders overwintering in bird nesting boxes
Machač O. & Tuf I. H. (2021): Ornithologists’ help to spiders: Factors influencing spiders overwintering in bird nesting boxes. Insects 12 (465): 1–11. DOI: 10.3390/insects12050465
Distribution of sector orb-weavers of the genus Leviellus (Araneae: Araneidae) in Czechia with notes on their biology
Rückl K. & Machač O. (2021): Distribution of sector orb-weavers of the genus Leviellus (Araneae: Araneidae) in Czechia with notes on their biology. Acta Mus. Moraviae, Sci. biol. 106 (2): 197–204.
Spiders newly observed in Czechia in recent years – overlooked or invasive species?
Řezáč M., Růžička V., Hula V., Dolanský J., Machač O. & Roušar A. (2021): Spiders newly observed in Czechia in recent years – overlooked or invasive species? BioInvasions Rec. 10 (3): 555–566. DOI: 10.3391/bir.2021.10.3.05
Půda plná predátorů
Tuf I. H. & Machač O. (2021): Půda plná predátorů (Soil full of predators). Ochr. přír. 76 (5): 12–15 (in Czech, English summary).

2020

Pavouk 48 (7/2020)
Pavouk0048
Pavouk 49 (12/2020)
Pavouk0049
Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků?
Machač O. (2020): Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků? [Where do we find actual data on distribution of our spiders?]. FOP: Data v OP 7 (4): 34–35 (in Czech).
Nález snovačky kalhotkaté Dipoena braccata (C. L. Koch) na Svitavsku.
Machač O. (2020): Nález snovačky kalhotkaté Dipoena braccata (C. L. Koch) na Svitavsku. Record of Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) in the Svitavy region. Vč. sb. přír. – Práce a studie 26: 103–106 (in Czech, English summary)
Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?
Machač O. (2020): Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova? Pavouk 49: 19 (in Czech).
Pavouci České republiky
Machač O. & Dolanský J. (2020): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 49: 2-3 (in Czech, English abstract).

2019

Pavouk 46 (7/2019)
Pavouk0046
Pavouk 47 (12/2019)
Pavouk0047
The effect of farming system and management practices on surface-dwelling soil macrofauna.
Chmelík V., Šarapatka B., Machač O., Mikula J., Laška V. & Tuf I. H. (2019): The effect of farming system and management practices on surface-dwelling soil macrofauna. Zemdirbyste 106 (4): 291–296. DOI: 10.13080/z-a.2019.106.037
Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster – specialista na mravence? Pavouk 46: 8 (in Czech).
Machač O. (2019): Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster – specialista na mravence? Pavouk 46: 8 (in Czech).
Významné nálezy pavouků z ČR VI. Remarkable records of spiders from Czech Republic VI. Pavouk 46: 6-7 (in Czech).
Machač O. & Dolanský J. (2019): Významné nálezy pavouků z ČR VI. Remarkable records of spiders from Czech Republic VI. Pavouk 46: 6-7 (in Czech).
Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy
Machač O., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hradská I., Růžička V., Řezáč M., Šich R. & Hradská I. (2019): Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to spider fauna of selected localities of Central Moravia. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 317: 82–97 (in Czech, English abstract).
Arachnologické exkurze Praha – květen a červen 2019. Pavouk 46: 13-14 (in Czech).
Rückl K. & Machač O. (2019): Arachnologické exkurze Praha – květen a červen 2019. Pavouk 46: 13-14 (in Czech).

2018

Pavouk 44 (6/2018)
Pavouk0044
Pavouk 45 (12/2018)
Pavouk0045
Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2018): Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 82 (1–2): 69–78.
Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2018): Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 82 (1–2): 69–78.
First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania.
Krajčovičová K., Tamutis V., Ivinskis P., Machač O. & Christophoryová J. (2018): First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania. Entomol. Fenn. 29: 49–53.
Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M., Šich R. 2018: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov.
Machač O. (2018): Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit). Zprávy Vlast. muz. Olomouc 315: 48–56 (in Czech, English summary).
Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit).
Machač O. (2018): Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit). Zprávy Vlast. muz. Olomouc 315: 48–56 (in Czech, English summary).
Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory. Pavouk 45: 9 (in Czech).
Machač O. (2018): Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory. Pavouk 45: 9 (in Czech).
Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains.
Machač O., Christophoryová J., Krajčovičová K., Budka J. & Schlaghamerský J. (2018): Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains. Arachnol. Mitt. 56: 24–31. DOI: 10.30963/aramit5604
Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains.
Machač O., Christophoryová J., Krajčovičová K., Budka J. & Schlaghamerský J. (2018): Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains. Arachnol. Mitt. 56: 24–31. DOI: 10.30963/aramit5604
Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje.
Machač O., Mačát Z., Jelínek A. & Reiter A. (2018): Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje (Fen raft spider Dolomedes plantarius in the Dyje river basin). Thayensia 15: 95–102 (in Czech, English summary).
Bezobratlí NP Ulu Temburong V. Ostatní bezobratlí.
Machač O., Tuf I. H., Rada S., Trnka F., Kočárek P. & Kuras T. (2018): Bezobratlí NP Ulu Temburong V. Ostatní bezobratlí (Invertebrates of the Ulu Temburong National Park (Borneo) V. Other Invertebrates). Živa 66 (3): 140–142 (in Czech, English summary).
Významné nálezy pavouků z ČR IV. Remarkable records of spiders from Czech Republic IV. Pavouk 44: 11-13 (in Czech).
Šich R., Machač O., Dolanský K., Krejčí T. & Bryja V. (2018): Významné nálezy pavouků z ČR IV. Remarkable records of spiders from Czech Republic IV. Pavouk 44: 11-13 (in Czech).

2017

Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk0042
Pavouk 43 (12/2017)
Pavouk0043
Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) v České republice.
Machač O. (2017): Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) v České republice. Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) in the Czech Republic. Acta Carp. Occ. 8: 34–37 (in Czech, English abstract).
Pavouci NPR Zástudánčí. Spiders of Zástudánčí National Nature Reserve.
Machač O. (2017): Pavouci NPR Zástudánčí. Spiders of Zástudánčí National Nature Reserve. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 313: 59–66 (in Czech, English abstract).
Arachnologická exkurze Mostecko 2017. Pavouk 42: 22-23 (in Czech).
Machač O. (2017): Arachnologická exkurze Mostecko 2017. Pavouk 42: 22-23 (in Czech).
Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě. Record of a tropical sparassid from Hranice na Moravě. Pavouk 42: 7 (in Czech, English abstract).
Machač O. (2017): Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě. Record of a tropical sparassid from Hranice na Moravě. Pavouk 42: 7 (in Czech, English abstract).
První nálezy pavouka Microdipoena jobi (Araneae: Mysmenidae) na Moravě.
Machač O. & Krejčí T. (2017): První nálezy pavouka Microdipoena jobi (Araneae: Mysmenidae) na Moravě. First records of Microdipoena jobi (Kraus, 1967) (Araneae: Mysmenidae) in Moravia. Thayensia 14: 59–62 (in Czech, English abstrct and summary).

2016

Pavouk 40 (7/2016)
Pavouk0040
Pavouk 41 (12/2016)
Pavouk0041
Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).
Krejčí T., Řezáč M., Roušar A., Dolanský J., Dolejš P., Machač O. & Horsák M. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).
Pavouci Národní přírodní památky Šipka
Machač O. (2016): Pavouci Národní přírodní památky Šipka. Spiders of Šipka National Nature Monument. Acta Carp. Occ. 7: 58–65 (in Czech, English abstract).
Méně známé druhy pavouků – Nuctenea silvicultrix. Pavouk 40: 7-8 (in Czech).
Machač O. (2016): Méně známé druhy pavouků – Nuctenea silvicultrix. Pavouk 40: 7-8 (in Czech).
Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods
Machač O. & Tuf I. H. (2016): Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnol. Mitt. 51: 67–72. DOI: 10.5431/aramit5110.
Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae)
Machač O., Ivinskis P. & Rimšaitė J. (2016): Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae). New and rare for Lithuania insect species 28: 121–126.

2015

Pavouk 38 (7/2015)
Pavouk0038
Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku.
Javůrek P. & Machač O. (2015): Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku. Contribution to occurence of Atypus muralis Brtkau, 1890, and Eresus kollari Rossi, 1846, in Prostějiv district. Přír. Studie Muz. Prostějovska 17: 107–109 (in Czech, English abstract).
Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů.
Machač O. (2015): Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů (Drapetisca socialis and its adaptation to life on tree trunks). Živa 63 (6): 279 (in Czech, English summary).
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum. Pavouk 38: 2-3 (in Czech).
Machač O. (2015): Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum. Pavouk 38: 2-3 (in Czech).
Křižák Neoscona adianta za humny! Pavouk 38: 6-7 (in Czech).
Machač O. (2015): Křižák Neoscona adianta za humny! Pavouk 38: 6-7 (in Czech).
Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek. Pavouk 39: 3 (in Czech).
Machač O. (2015): Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek. Pavouk 39: 3 (in Czech).
Na vánočním stromečku. Pavouk 39: 22 (in Czech).
Machač O. (2015): Na vánočním stromečku. Pavouk 39: 22 (in Czech).
Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic).
Machač O. & Niedobová J. (2015): Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic). Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (1): 65–75. DOI: 10.11118/actaun201563010065.
Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates.
Tuf I. H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. & Čáp L. (2015): Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 79 (3): 261–266.

2014

Pavouk 36 (7/2014)
Pavouk0036
Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese (Spiders and harvestmen on tree trunks in city and forest). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 38 + IX + VII pp. (In Czech, English abstract).
Osminozí obyvatelé Českého ráje.
Machač O. (2014): Osminozí obyvatelé Českého ráje. Od Ještěda k Troskám, Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 21 (2): 142–143.
Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Spiders and harvestmen on tree trunks in Hostýnsko-vsetínská highlands. Acta Carp. Occ. 5: 64–67 (in Czech, English abstract).
Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli. Pavouk 36: 14-15 (in Czech).
Machač O. (2014): Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli. Pavouk 36: 14-15 (in Czech).
Nález sklípkánka v bučině. Pavouk 36: 19 (in Czech).
Machač O. (2014): Nález sklípkánka v bučině. Pavouk 36: 19 (in Czech).
Arachnologická exkurze – Lednicko 2014. Pavouk 36: 26-27 (in Czech).
Machač O. (2014): Arachnologická exkurze – Lednicko 2014. Pavouk 36: 26-27 (in Czech).
Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae).
Machač O. & Zedek M. (2014): Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae). Hahnia candida Simon, 1875 – a new spider species for the Czech Republic (Araneae: Hahniidae). Bohem. Cent. 32: 317–320.

2013

Pavouk 35 (12/2013)
Pavouk0035
Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Šťáhlavský F., Tufová J., Véle A. & Tuf I. H. (2013): Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zool. bulg. 65 (2): 197–206.
Pavouci (Araneae)
Machač O. (2013): Pavouci (Araneae) [Spiders (Araneae)]. In Tomáš P. (ed.), Příroda Pobečví [Nature of Bečva Region]. ČSOP Lipník n. Bečvou, pp. 106–109.
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta Kulczyński, 1897. Pavouk 34: 2-4 (in Czech).
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta Kulczyński, 1897. Pavouk 34: 2-4 (in Czech).
Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus Simon, 1875. Pavouk 35: 3-4 (in Czech).
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus Simon, 1875. Pavouk 35: 3-4 (in Czech).
Pavouci České republiky. Pavouk 35: 2 (in Czech).
Růžička V. & Machač O. (2013): Pavouci České republiky. Pavouk 35: 2 (in Czech).

2012

Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy.
Machač O. (2012): Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy. Contribution to knowledge of spiders (Araneae) of SCI Libické floodplains. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná 10: 47–52 (in Czech, English abstract and summary).
Distribuce pavouků v lesní mozaice
Machač O. (2012): Distribuce pavouků v lesní mozaice [Distribution of spiders in forest mosaic]. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc. 32 pp. (in Czech, English summary).
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit. Pavouk 32: 4-5 (in Czech).
Machač O. (2012): Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit. Pavouk 32: 4-5 (in Czech).
Rozhovor s Pavlem Bezděčkou nejen o sekáčích. Pavouk 32: 24-25 (in Czech).
Machač O. (2012): Rozhovor s Pavlem Bezděčkou nejen o sekáčích. Pavouk 32: 24-25 (in Czech).
Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 33: 5-6 (in Czech).
Machač O. (2012): Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 33: 5-6 (in Czech).
Ptáci jako kořist pavouků. Pavouk 33: 8 (in Czech).
Machač O. (2012): Ptáci jako kořist pavouků. Pavouk 33: 8 (in Czech).

2011

Vodouch stříbřitý ve Štramberku. Pavouk 31: 7 (in Czech).
Machač O. (2011): Vodouch stříbřitý ve Štramberku. Pavouk 31: 7 (in Czech).
Hahnia candida, nový druh pavouka pro ČR. Pavouk 31: 4 (in Czech).
Machač O. & Zedek M. (2011): Hahnia candida, nový druh pavouka pro ČR. Pavouk 31: 4 (in Czech).
Pokoutník nálevkovitý - evropský pavouk roku 2011
Řezáč M. & Machač O. (2011): Evropský pavouk roku 2011 – pokoutník nálevkovitý. European spider of the year 2011 – Agelena labyrinthica. Živa 59 (2): 78–79 (in Czech, English summary).

2010

Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika)
Machač O. (2010): Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika) [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic)]. Acta Carp. Occ.1: 101.
Distribution on epigeic spiders (Arachnida: Araneae) in the forest mosaic
Tuf I. H., Machač O., Mišurcová J. & Grinvald M. (2010): Distribution on epigeic spiders (Arachnida: Araneae) in the forest mosaic. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 449–450.

2009

Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop?
Hora P., Tuf I. H., Machač O., Brichta M. & Tufová J. (2009): Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop? Živa, 57: 25–27.

Média

29.8.2021Pavouci jsou naši kamarádi, říká arachnolog Ondřej Machač
Linkjunior.rozhlas.cz
AutořiMgr. Ondřej Machač, Ph.D.
DruhyPholcus opilionoides (Schrank, 1781) ES
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ES

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 4534
  • Druhy 607
  • Rody 277
  • Čtverce 194

Určeno

  • Nálezy 6365
  • Druhy 646
  • Rody 289
  • Čtverce 258