Rok
2020
Autoři
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Obsah
Pavouci (Araneae) patří mezi veřejnosti známou a v přírodě velmi důležitou a rozmanitou skupinu živočichů. V Česku jich je v současnosti známo 877 druhů. S pavouky se setkáme ve všech našich biotopech, včetně těch člověkem vytvořených, a říká se, že málokdy jsme od nějakého pavouka dál jak pět metrů. Pavouci jsou u nás skupinou poměrně dobře prozkoumanou a jsou také dobrými bioindikátory životního prostředí, většina druhů je totiž vázána na konkrétní stanoviště a ekologie většiny našich druhů je poměrně dobře známá. V roce 2002 vyšlo velkolepé dílo „Catalogue of spiders of the Czech Republic“ 1 , které shrnuje rozšíření všech tehdy u nás známých druhů pavouků. V roce 2008 pak vyšel dodatek tohoto katalogu zahrnující nově zjištěné druhy, od té doby přibylo nejen spoustu nových druhů pro naši faunu, ale také mnoho nových poznatků o jejich rozšíření u nás. Kde tedy zjistíme aktuální informace o jejich rozšíření?
Citace
Machač O. (2020): Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků? [Where do we find actual data on distribution of our spiders?]. FOP: Data v OP 7 (4): 34–35 (in Czech).

Fotografie