Rok
2018
Autoři
RNDr. Antonín Kůrka
Mgr. Antonín Roušar
Mgr. Jan Dolanský
Jan Erhart
MUDr. Kryštof Rückl
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Druhy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VU
Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794)
Obsah
Pavouci České republiky
Gibbaranea gibbosa – vzácný a ohrožený křižák?
Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory
Zajímavý nález
Významné nálezy pavouků z ČR V. / Remarkable records of spiders from Czechia V
Ploštice kleptoparazitující u pokoutníků
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon
Nepříjemné, bolestivé?
Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky
K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně
Milé setkání
Seminář České Arachnologické společnosti – Pardubice 2018
Česká bibliografie
Britská bibliografie – The Newsletter 142 a 143
Nové knihy
Pokyny pro autory
Citace
Pavouk0045

Fotografie

Soubory ke stažení

pavouk45.pdf