Rok
2018
Autoři
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Citace
Řezáč M. & Krejčí T. (2018): Významné nálezy pavouků z ČR V. Remarkable records of spiders from Czech Republic V. Pavouk 45: 11-17 (in Czech).