Rok
2016
Autoři
Mgr. Antonín Roušar
Mgr. Jan Dolanský
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Citace
Krejčí T., Řezáč M., Roušar A., Dolanský J., Dolejš P., Machač O. & Horsák M. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).