Year
2016
Authors
Mgr. Antonín Roušar
Mgr. Jan Dolanský
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machač
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
Citation
Krejčí T., Řezáč M., Roušar A., Dolanský J., Dolejš P., Machač O. & Horsák M. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).