Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2022

Pavouk 52 (07/2022)
Pavouk0052
Pavouk 53 (12/2022)
Pavouk0053
Pavouci České republiky. Arachnids of the Czech republic.
Machač O. (2022): Pavouci České republiky. Arachnids of the Czech republic. Pavouk 52: 2 (in Czech, English abstract).
Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!
Machač O. & Hamřík T. (2022): Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době! Pavouk 53: 4 (in Czech)

2021

Pavouk 50 (07/2021)
Pavouk0050
Pavouk 51 (12/2021)
Pavouk0051
Pavouci České republiky
Machač O. (2021): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 50: 2 (in Czech, English abstract).
Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích
Machač O. (2021): Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích (Ecology of spiders and harvestmen in specific habitats in forests). Ph.D. thesis, Palacký University, Olomouc, 30 pp. (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale
Machač O. (2021): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Maštale Nature reserve. Vč. sb. přír. – Práce a studie 27: 99-111 (in Czech, English summary).
Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích
Machač O. (2021): Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích (Ecology of spiders and harvestmen in specific habitats in forests). Ph.D. thesis, Palacký University, Olomouc, 30 pp. (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale
Machač O. (2021): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Maštale Nature reserve. Vč. sb. přír. – Práce a studie 27: 99-111 (in Czech, English summary).
Rozhovor s Tondou Kůrkou.
Machač O. (2021): Rozhovor s Tondou Kůrkou. Pavouk 51: 19-22 (in Czech).
Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic.
Machač O. (2021): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 51: 2 (in Czech, English abstract).
Méně známé druhy pavouků – Dictyna szaboi.
Machač O. & Dolanský J. (2021): Méně známé druhy pavouků – Dictyna szaboi. Pavouk 51: 8-9 (in Czech).
Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě
Machač O. & Mačát Z. (2021): Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě. Pavouk 50: 11 (in Czech).
Ornithologists’ help to spiders: Factors influencing spiders overwintering in bird nesting boxes
Machač O. & Tuf I. H. (2021): Ornithologists’ help to spiders: Factors influencing spiders overwintering in bird nesting boxes. Insects 12 (465): 1–11. DOI: 10.3390/insects12050465
Distribution of sector orb-weavers of the genus Leviellus (Araneae: Araneidae) in Czechia with notes on their biology
Rückl K. & Machač O. (2021): Distribution of sector orb-weavers of the genus Leviellus (Araneae: Araneidae) in Czechia with notes on their biology. Acta Mus. Moraviae, Sci. biol. 106 (2): 197–204.
Spiders newly observed in Czechia in recent years – overlooked or invasive species?
Řezáč M., Růžička V., Hula V., Dolanský J., Machač O. & Roušar A. (2021): Spiders newly observed in Czechia in recent years – overlooked or invasive species? BioInvasions Rec. 10 (3): 555–566. DOI: 10.3391/bir.2021.10.3.05
Půda plná predátorů
Tuf I. H. & Machač O. (2021): Půda plná predátorů (Soil full of predators). Ochr. přír. 76 (5): 12–15 (in Czech, English summary).

2020

Pavouk 48 (7/2020)
Pavouk0048
Pavouk 49 (12/2020)
Pavouk0049
Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků?
Machač O. (2020): Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků? [Where do we find actual data on distribution of our spiders?]. FOP: Data v OP 7 (4): 34–35 (in Czech).
Nález snovačky kalhotkaté Dipoena braccata (C. L. Koch) na Svitavsku.
Machač O. (2020): Nález snovačky kalhotkaté Dipoena braccata (C. L. Koch) na Svitavsku. Record of Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) in the Svitavy region. Vč. sb. přír. – Práce a studie 26: 103–106 (in Czech, English summary)
Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?
Machač O. (2020): Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova? Pavouk 49: 19 (in Czech).
Pavouci České republiky
Machač O. & Dolanský J. (2020): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 49: 2-3 (in Czech, English abstract).

2019

Pavouk 46 (7/2019)
Pavouk0046
Pavouk 47 (12/2019)
Pavouk0047
The effect of farming system and management practices on surface-dwelling soil macrofauna.
Chmelík V., Šarapatka B., Machač O., Mikula J., Laška V. & Tuf I. H. (2019): The effect of farming system and management practices on surface-dwelling soil macrofauna. Zemdirbyste 106 (4): 291–296. DOI: 10.13080/z-a.2019.106.037
Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster – specialista na mravence? Pavouk 46: 8 (in Czech).
Machač O. (2019): Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster – specialista na mravence? Pavouk 46: 8 (in Czech).
Významné nálezy pavouků z ČR VI. Remarkable records of spiders from Czech Republic VI. Pavouk 46: 6-7 (in Czech).
Machač O. & Dolanský J. (2019): Významné nálezy pavouků z ČR VI. Remarkable records of spiders from Czech Republic VI. Pavouk 46: 6-7 (in Czech).
Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy
Machač O., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hradská I., Růžička V., Řezáč M., Šich R. & Hradská I. (2019): Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to spider fauna of selected localities of Central Moravia. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 317: 82–97 (in Czech, English abstract).
Arachnologické exkurze Praha – květen a červen 2019. Pavouk 46: 13-14 (in Czech).
Rückl K. & Machač O. (2019): Arachnologické exkurze Praha – květen a červen 2019. Pavouk 46: 13-14 (in Czech).

2018

Pavouk 44 (6/2018)
Pavouk0044
Pavouk 45 (12/2018)
Pavouk0045
Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2018): Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 82 (1–2): 69–78.
Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2018): Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 82 (1–2): 69–78.
First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania.
Krajčovičová K., Tamutis V., Ivinskis P., Machač O. & Christophoryová J. (2018): First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania. Entomol. Fenn. 29: 49–53.
Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M., Šich R. 2018: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov.
Machač O. (2018): Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit). Zprávy Vlast. muz. Olomouc 315: 48–56 (in Czech, English summary).
Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit).
Machač O. (2018): Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit). Zprávy Vlast. muz. Olomouc 315: 48–56 (in Czech, English summary).
Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory. Pavouk 45: 9 (in Czech).
Machač O. (2018): Nález klepítníka členěného (Ischyropsalis hellwigi) v CHKO Železné hory. Pavouk 45: 9 (in Czech).
Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains.
Machač O., Christophoryová J., Krajčovičová K., Budka J. & Schlaghamerský J. (2018): Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains. Arachnol. Mitt. 56: 24–31. DOI: 10.30963/aramit5604
Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains.
Machač O., Christophoryová J., Krajčovičová K., Budka J. & Schlaghamerský J. (2018): Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains. Arachnol. Mitt. 56: 24–31. DOI: 10.30963/aramit5604
Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje.
Machač O., Mačát Z., Jelínek A. & Reiter A. (2018): Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje (Fen raft spider Dolomedes plantarius in the Dyje river basin). Thayensia 15: 95–102 (in Czech, English summary).
Bezobratlí NP Ulu Temburong V. Ostatní bezobratlí.
Machač O., Tuf I. H., Rada S., Trnka F., Kočárek P. & Kuras T. (2018): Bezobratlí NP Ulu Temburong V. Ostatní bezobratlí (Invertebrates of the Ulu Temburong National Park (Borneo) V. Other Invertebrates). Živa 66 (3): 140–142 (in Czech, English summary).
Významné nálezy pavouků z ČR IV. Remarkable records of spiders from Czech Republic IV. Pavouk 44: 11-13 (in Czech).
Šich R., Machač O., Dolanský K., Krejčí T. & Bryja V. (2018): Významné nálezy pavouků z ČR IV. Remarkable records of spiders from Czech Republic IV. Pavouk 44: 11-13 (in Czech).

2017

Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk0042
Pavouk 43 (12/2017)
Pavouk0043
Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) v České republice.
Machač O. (2017): Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) v České republice. Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) in the Czech Republic. Acta Carp. Occ. 8: 34–37 (in Czech, English abstract).
Pavouci NPR Zástudánčí. Spiders of Zástudánčí National Nature Reserve.
Machač O. (2017): Pavouci NPR Zástudánčí. Spiders of Zástudánčí National Nature Reserve. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 313: 59–66 (in Czech, English abstract).
Arachnologická exkurze Mostecko 2017. Pavouk 42: 22-23 (in Czech).
Machač O. (2017): Arachnologická exkurze Mostecko 2017. Pavouk 42: 22-23 (in Czech).
Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě. Record of a tropical sparassid from Hranice na Moravě. Pavouk 42: 7 (in Czech, English abstract).
Machač O. (2017): Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě. Record of a tropical sparassid from Hranice na Moravě. Pavouk 42: 7 (in Czech, English abstract).
První nálezy pavouka Microdipoena jobi (Araneae: Mysmenidae) na Moravě.
Machač O. & Krejčí T. (2017): První nálezy pavouka Microdipoena jobi (Araneae: Mysmenidae) na Moravě. First records of Microdipoena jobi (Kraus, 1967) (Araneae: Mysmenidae) in Moravia. Thayensia 14: 59–62 (in Czech, English abstrct and summary).

2016

Pavouk 40 (7/2016)
Pavouk0040
Pavouk 41 (12/2016)
Pavouk0041
Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).
Krejčí T., Řezáč M., Roušar A., Dolanský J., Dolejš P., Machač O. & Horsák M. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).
Pavouci Národní přírodní památky Šipka
Machač O. (2016): Pavouci Národní přírodní památky Šipka. Spiders of Šipka National Nature Monument. Acta Carp. Occ. 7: 58–65 (in Czech, English abstract).
Méně známé druhy pavouků – Nuctenea silvicultrix. Pavouk 40: 7-8 (in Czech).
Machač O. (2016): Méně známé druhy pavouků – Nuctenea silvicultrix. Pavouk 40: 7-8 (in Czech).
Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods
Machač O. & Tuf I. H. (2016): Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnol. Mitt. 51: 67–72. DOI: 10.5431/aramit5110.
Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae)
Machač O., Ivinskis P. & Rimšaitė J. (2016): Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae). New and rare for Lithuania insect species 28: 121–126.

2015

Pavouk 38 (7/2015)
Pavouk0038
Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku.
Javůrek P. & Machač O. (2015): Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku. Contribution to occurence of Atypus muralis Brtkau, 1890, and Eresus kollari Rossi, 1846, in Prostějiv district. Přír. Studie Muz. Prostějovska 17: 107–109 (in Czech, English abstract).
Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů.
Machač O. (2015): Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů (Drapetisca socialis and its adaptation to life on tree trunks). Živa 63 (6): 279 (in Czech, English summary).
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum. Pavouk 38: 2-3 (in Czech).
Machač O. (2015): Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum. Pavouk 38: 2-3 (in Czech).
Křižák Neoscona adianta za humny! Pavouk 38: 6-7 (in Czech).
Machač O. (2015): Křižák Neoscona adianta za humny! Pavouk 38: 6-7 (in Czech).
Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek. Pavouk 39: 3 (in Czech).
Machač O. (2015): Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek. Pavouk 39: 3 (in Czech).
Na vánočním stromečku. Pavouk 39: 22 (in Czech).
Machač O. (2015): Na vánočním stromečku. Pavouk 39: 22 (in Czech).
Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic).
Machač O. & Niedobová J. (2015): Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic). Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (1): 65–75. DOI: 10.11118/actaun201563010065.
Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates.
Tuf I. H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. & Čáp L. (2015): Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 79 (3): 261–266.

2014

Pavouk 36 (7/2014)
Pavouk0036
Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese (Spiders and harvestmen on tree trunks in city and forest). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 38 + IX + VII pp. (In Czech, English abstract).
Osminozí obyvatelé Českého ráje.
Machač O. (2014): Osminozí obyvatelé Českého ráje. Od Ještěda k Troskám, Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 21 (2): 142–143.
Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Spiders and harvestmen on tree trunks in Hostýnsko-vsetínská highlands. Acta Carp. Occ. 5: 64–67 (in Czech, English abstract).
Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli. Pavouk 36: 14-15 (in Czech).
Machač O. (2014): Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli. Pavouk 36: 14-15 (in Czech).
Nález sklípkánka v bučině. Pavouk 36: 19 (in Czech).
Machač O. (2014): Nález sklípkánka v bučině. Pavouk 36: 19 (in Czech).
Arachnologická exkurze – Lednicko 2014. Pavouk 36: 26-27 (in Czech).
Machač O. (2014): Arachnologická exkurze – Lednicko 2014. Pavouk 36: 26-27 (in Czech).
Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae).
Machač O. & Zedek M. (2014): Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae). Hahnia candida Simon, 1875 – a new spider species for the Czech Republic (Araneae: Hahniidae). Bohem. Cent. 32: 317–320.

2013

Pavouk 35 (12/2013)
Pavouk0035
Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Šťáhlavský F., Tufová J., Véle A. & Tuf I. H. (2013): Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zool. bulg. 65 (2): 197–206.
Pavouci (Araneae)
Machač O. (2013): Pavouci (Araneae) [Spiders (Araneae)]. In Tomáš P. (ed.), Příroda Pobečví [Nature of Bečva Region]. ČSOP Lipník n. Bečvou, pp. 106–109.
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta Kulczyński, 1897. Pavouk 34: 2-4 (in Czech).
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta Kulczyński, 1897. Pavouk 34: 2-4 (in Czech).
Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus Simon, 1875. Pavouk 35: 3-4 (in Czech).
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus Simon, 1875. Pavouk 35: 3-4 (in Czech).
Pavouci České republiky. Pavouk 35: 2 (in Czech).
Růžička V. & Machač O. (2013): Pavouci České republiky. Pavouk 35: 2 (in Czech).

2012

Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy.
Machač O. (2012): Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy. Contribution to knowledge of spiders (Araneae) of SCI Libické floodplains. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná 10: 47–52 (in Czech, English abstract and summary).
Distribuce pavouků v lesní mozaice
Machač O. (2012): Distribuce pavouků v lesní mozaice [Distribution of spiders in forest mosaic]. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc. 32 pp. (in Czech, English summary).
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit. Pavouk 32: 4-5 (in Czech).
Machač O. (2012): Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit. Pavouk 32: 4-5 (in Czech).
Rozhovor s Pavlem Bezděčkou nejen o sekáčích. Pavouk 32: 24-25 (in Czech).
Machač O. (2012): Rozhovor s Pavlem Bezděčkou nejen o sekáčích. Pavouk 32: 24-25 (in Czech).
Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 33: 5-6 (in Czech).
Machač O. (2012): Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 33: 5-6 (in Czech).
Ptáci jako kořist pavouků. Pavouk 33: 8 (in Czech).
Machač O. (2012): Ptáci jako kořist pavouků. Pavouk 33: 8 (in Czech).

2011

Vodouch stříbřitý ve Štramberku. Pavouk 31: 7 (in Czech).
Machač O. (2011): Vodouch stříbřitý ve Štramberku. Pavouk 31: 7 (in Czech).
Hahnia candida, nový druh pavouka pro ČR. Pavouk 31: 4 (in Czech).
Machač O. & Zedek M. (2011): Hahnia candida, nový druh pavouka pro ČR. Pavouk 31: 4 (in Czech).
Pokoutník nálevkovitý - evropský pavouk roku 2011
Řezáč M. & Machač O. (2011): Evropský pavouk roku 2011 – pokoutník nálevkovitý. European spider of the year 2011 – Agelena labyrinthica. Živa 59 (2): 78–79 (in Czech, English summary).

2010

Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika)
Machač O. (2010): Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika) [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic)]. Acta Carp. Occ.1: 101.
Distribution on epigeic spiders (Arachnida: Araneae) in the forest mosaic
Tuf I. H., Machač O., Mišurcová J. & Grinvald M. (2010): Distribution on epigeic spiders (Arachnida: Araneae) in the forest mosaic. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 449–450.

2009

Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop?
Hora P., Tuf I. H., Machač O., Brichta M. & Tufová J. (2009): Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop? Živa, 57: 25–27.

Média

29.8.2021Pavouci jsou naši kamarádi, říká arachnolog Ondřej Machač
Linkjunior.rozhlas.cz
AutořiMgr. Ondřej Machač, Ph.D.
DruhyPholcus opilionoides (Schrank, 1781) ES
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) ES

Statistiky

Nalezeno

4728
Nálezy
616
Druhy
279
Rody
197
Čtverce

Určeno

6568
Nálezy
652
Druhy
290
Rody
259
Čtverce