Rok
2018
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek
Mgr. Antonín Roušar
Mgr. Jan Dolanský
RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Pavel Krásenský
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
Radek Šich
Tomáš Hamřík
Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.
doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Druhy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) VU
Brigittea latens (Fabricius, 1775) VU
Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) VU
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) VU
Micaria subopaca Westring, 1861 VU
Iberina difficilis (Harm, 1966) VU
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) LC
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) VU
Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) EN
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) VU
Maro lepidus Casemir, 1961 EN
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) VU
Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) VU
Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) VU
Arctosa figurata (Simon, 1876) VU
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) VU
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) VU
Pirata piscatorius (Clerck, 1757) VU
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) VU
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 EN
Tibellus maritimus (Menge, 1875) VU
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 VU
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 ES
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) VU
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) VU
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) VU
Obsah

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.

Citace
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M., Šich R. 2018: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).

Fotografie