Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 76× 82×

Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka bažinná
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy82 nálezů, 25 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška250-1150

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (82 použitých nálezů)
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev436016
Sklepávání2404
Zemní past969026
Neurčeno2268030
Smyk2202
Individuální sběr1504
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (82 použitých nálezů)
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště154010
Neurčeno2575036
Ostřicové porosty stojatých vod42706
Mokré louky6711018
Močály11405
Bylinné porosty břehů0101
Mokřadní olšiny1001
Podmáčené smrčiny1001
Mezofilní louky3002
Lužní lesy nížin0201
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy