Rok
2017
Autoři
Mgr. Jan Dolanský
Druhy
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) LC
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) VU
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 LC
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) VU
Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 VU
Obsah

V práci jsou prezentovány výsledky orientačního průzkumu v navrhované přírodní rezervaci „Mokřiny pod Křížovou horou“ rozkládající se v blízkosti obce Červená Voda ve východních Čechách. Zaznamenán byl výskyt 79 druhů pavouků. K významnějším nálezům patří například Arctosa leopardus, Heliophanus dampfi, Erigonella ignobilis, Diplocephalus permixtus a Walckenaeria unicornis.

Citace
Dolanský J. (2017): Předběžný průzkum pavouků navrhované přírodní rezervace „Mokřiny pod Křížovou horou“. Preliminary survey of spider fauna of Mokřiny pod Křížovou horou (Eastern Bohemia) suggested as nature Reserve. Vč. sb. přír. – Práce a studie 24: 129–132 (in Czech, English summary).

Fotografie